דרושים

‏29/10/2017

 

 

‏29/10/2017

מכרז פומבי מספר   101/17      

דרוש/ה

מנהל/ת מחלקת החינוך ברשות המקומית במשרה מלאה

תיאור תפקיד:

 

 • גיבוש ועיצוב מדיניות החינוך, בהלימה למדיניות הרשות המקומית ולהנחיות משרד החינוך; אחריות על הפעלת המערך החינוכי ברשות.
 • בניית תקציב החינוך על כלל היחידות הפועלות במסגרתו, כולל מעקב ובקרה על הביצוע ביחידות השונות.
 • ניהול ובקרה של מערך הטיפול בפרט, הכולל את השירותים הבאים: ביקור סדיר, שירות פסיכולוגי חינוכי והחינוך המיוחד.
 • ניהול תהליכי הרישוי, הליווי והבקרה של בתי הספר הפועלים תחת בעלות הרשות המקומית.
 • פיתוח, קידום ועידוד של יוזמות פדגוגיות.
 • קליטה, ליווי, הנחיה ופיתוח כ"א במסגרות החינוך .
 • הובלה וריכוז של וועדת החינוך היישובית.
 • ניהול מערך הרישום לגני הילדים ולבית הספר היסודי.
 • ניהול מערך ההסעות, הליווי והסיוע לתלמידי החינוך המיוחד ולתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.
 • טיפול בנושאי הצטיידות, רכש ותחזוקה של מוסדות החינוך.
 • ניהול מערך לשעת חירום ובמוסדות החינוך.
 • מיצוי וגיוס משאבים במסגרת " קולות קוראים"  ומגורמים אחרים.
 • דיווח מעקב ובקרה אחר התקבולים ממשרה"ח.
 • קיום קשרי עבודה שוטפים ושת"פ עם מערך החינוך הבלתי פורמאלי והמתנ"ס, עם מחלקות הרשות השונות ועם גורמים מתוך הקהילה.
 • קיום קשר שוטף ורציף עם ועם מפקחי משרד החינוך וכן עם נציגות ההורים

תנאי הסף:

השכלה ודרישות מקצועיות 

א.      בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכרלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או מי שנתקיימו כל אלה:

 1. בידו שתי סמיכות לרבנות מרבנים שהכירה בהם לצורך זה הרבנות הראשית בישראל.
 2. בידו אישור שלמד תכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים לפחות לאחר הגיעו לגיל שמונה עשרה.
 3. עבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.

ב.       הוא בעל תעודת הוראה, תעודת הסמכה, או רישיון הוראה קבוע.

ג.        המנהל יחוייב לסיים בהצלחה קורס להדרכת מנהלי מחלקות חינוך, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס האמור.

דרישות ניסיון

 • בעל ניסיון מקצועי של 3 שנים כמנהל מוסד חינוכי (מוסד שעיקר תכליתו הינה חינוך, בו מתחנכים תלמידים בגילאי גן ובית ספר באופן שיטתי בתוך מבנים המיועדים לשם כך כאשר תכנית הלימודים מאורגנת ומפוקחת על ידי גורמי המקצוע הרלוונטים), או כבעל תפקיד ניהולי(תפקיד שהמשמש בו עסק הן בהיבטים הפדגוגים והן בהבטים הניהוליים של ניהול המערכת החינוכית הרלוונטית) במוסד חינוך, או במערכת החינוך.

 

דרישות נוספות

 • שפות – עברית ואנגלית ברמה גבוהה.
 • יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה- OFFICE
 • רישום פלילי – העדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

דרישות התפקיד

 • יכולת הובלה ומנהיגות, יחסי אנוש מעולים,  נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות, יכולת ביטוי מעולה בכתב ובעל פה.
 • שליטה ביישומי תוכנות ה-OFFICE
 • מגורים בסביבה הקרובה.
 • המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.

העסקה

בדירוג מנהלי מחלקות חינוך או בדירוג בכירים- עפ"י הכללים ומותנה באישור המועצה ומשרד הפנים.

כפיפות

לראש הרשות המקומית ולמנכ"ל הרשות.

 1. שאלון להגשת מועמדות ניתן להוריד מאתר המועצה www.kfarvradim.com/ בקטגוריית  דרושים. לשאלות והבהרות ניתן ליצור קשר עם לורן בטלפון :04-9977142 שלוחה 5
 2. את השאלון בצירוף קורות חיים, תעודות, המלצות והמסמכים הרלוונטיים יש להגיש עד לתאריך 19/11/2017 בשעה 8:30 במשרדי המועצה במרכז מסחרי כפר ורדים, קומה א'.
 3.  ההגשה תתבצע באמצעות מעטפה סגורה, ולא מזוהה, בציון מספר המכרז על גבי המעטפה.
 4. מועצה מקומית כפר ורדים שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה האמורה.
 5. המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.
 6.  המועצה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת או שלב את הליכיו של מכרז זה.
 7. ועדת הבחינה שומרת על זכותה לדחות הצעות של מועמדים שאינם עומדים בתנאי מכרז זה, וכן לראיין באופן אישי את המועמדים, או חלק מהם. במקרה של ריבוי מועמדים, רשאית המועצה לבחור חלק מהם על יסוד המסמכים שהוגשו ו/או על יסוד ראיון מוקדם, והם בלבד יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.
 8. ועדת הבחינה שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים ו/או חלקם, לעבור מבחני התאמה וזאת בהתאם לשיקול דעתה של ועדת הבחינה.

 

 • בנוסף לתיאור התפקיד והדרישות כפי שמתואר במסמך זה מצ"ב נוהל משרד הפנים המגדיר את התפקיד, תחומי האחריות ותנאי הסף. בכל מקרה בו קיימת סתירה בין נוהל משרד הפנים למסמך זה, נוהל משרד הפנים גובר.

נוהל משרד הפנים

 


לביה"ס העל אזורי תפן, לחטיבה העליונה,
דרוש/ה  מורה להיסטוריה- במיידי.
היקף משרה: שליש-חצי משרה.
ימי עבודה: ב'-ג'
זמינות: מיידית
לפרטים: 04-9872551

​  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

תיאור התפקיד:

 • הדרכת נוער
 • הפעלת מועדון הנוער
 • הדרכת קבוצת נערות.
 • עבודה בכפוף לרכז הנוער היישובי.
 • כחצי משרה

כישורים נדרשים:

-          ניסיון בהדרכה ובחינוך בלתי פורמאלי עם בני/ות נוער

-          עדיפות לניסיון הדרכה בתנועת נוער

-          יחסי אנוש טובים, בעל/ת יוזמה, אחריות, אמינות.

-          נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.

דרישות התפקיד:

-          מגורים בסביבה הקרובה- חובה.

-          ניידות- חובה.

-          תחילת עבודה מידית.

 

קורות חיים יש לשלוח עד 22.10.17

לדוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.