טפסים

נוהל כריתת עץ

תשריט מגרשים

פרוייקטים

הנדסה

מחלקת הנדסה אחראית על מדיניות הבניה והפיתוח בכפר ורדים ורדים לטווח הקצר והארוך.

המחלקה מהווה סמכות מקצועית בכל הנושאים ההנדסיים הקשורים בתכנון ופיתוח המרחב הציבורי, אישורי תכניות בנייה,

תנועה, בטיחות,מבני ציבור וחזות הכפר.

פעילות מחלקת הנדסה מתחלקת לשלושה תחומים עיקריים:

 1. שוטף: 

  טיפול בנושאים שוטפים של פיקוח בנייה, ארנונה, בדיקה ואישור תכניות, אחזקה, בטיחות המרחב הציבורי, תנועה וחנייה וקשר עם גופים ציבוריים אשר עוסקים בתחום ההנדסה.

 2. פיתוח: 

  המחלקה עוסקת בפיתוח והקמת של תשתיות ציבוריות לשכונות מגורים, הקמת מבני ציבור, הקמת גנים ציבוריים, הנגשת המרחב הציבורי, שיפור התשתיות והקמת תשתיות חדשות.

 3. תכנון ארוך טווח:

  מחלקת הנדסה עוסקת בתכנון אסטרטגי ותכנון ארוך טווח בכל הקשור לצמיחה הדמוגרפית של כפר ורדים ותכנון סטטוטורי תוך עדכון וייזום תכניות בניין (תב"ע) עיר חדשות וקיימות.

רישוי בנייה

מחלקת ההנדסה בכפר ורדים היא חלק ממרחב תכנון משותף של הועדה המרחבית מעלה הגליל במעונה. הליכי הרישוי מתנהלים בד בבד ובאישור שני הגורמים.  הסמכות למתן היתרי בנייה נתונה לוועדה המרחבית. בקשה להיתר בנייה מתבצעת מול הועדה המרחבית והוועדה המרחבית מבקשת את חוות דעת של מחלקת הנדסה במועצה. למידע נוסף והכוונה ניתן לפנות למחלקת הנדסה.

קישור לאתר הועדה 

אישור אכלוס (טופס 4)

טופס 4 מונפק ע"י הועדה המרחבית לתכנון ובנייה. 

 תנאי לטופס 4 הינו אישור של מחלקת הנדסה. לצורך אישור יש להזמין את מהנדס המועצה או מי מטעמו לסיור בנכס ולאחר שהושלמו כל הדרישות שנדרשו בשלב היתר הבנייה ו/או דרישות נוספות לגופו של עניין. 

 במעמד זה ייבדק הנכס לצורך חישובי ארנונה. 

 ארנונה

מחלקת הנדסה אחראית להעביר למחלקת הגבייה נתונים אודות גודל הנכסים ובצע חישובי ארנונה עפ"י צו הארנונה

במסגרת זו נעשה פיקוח על שינויים ותוספות בנייה אשר דורשים עדכון בחיובי הארנונה.

חישובי הארנונה מבוצעים על בסיס תכניות מאושרות של היתרי הבנייה ותוך בדיקה פיסית של הנכס. חישוב ארנונה ראשון יתבצע עם אכלוס הבית ועדכון חישובי ארנונה יתבצע מעת לעת בהתאם לתוספות בנייה, שינויים פנימיים, מכירה של נכס או בדיקה אקראית בתיאום מראש. 

בנייה ושיפוצים

תושבים אשר מעוניינים לבצע שיפוץ או  תוספת בנייה בביתם נדרשים להגיש בקשה להיתר בעבודות הטעונות היתר בנייה. במקביל בכל עבודה של שיפוץ או תוספת בנייה התושב מחויב בהודעה למחלקת הנדסה ובהפקדת ערבות עם התחייבות לשמירה על המרחב הציבורי וכללי עבודת קבלנים בתחומי כפר ורדים.

קישור לטפסים

פיקוח בנייה

נושא הפיקוח מתחלקת לשני נושאים עיקריים:

 1. באחריות הועדה המרחבית לתכנון ובנייה: 

  פיקוח של הועדה המרחבית לתכנון ובנייה בנושא התאמה של העבודות בשטח להיתרי הבנייה שניתנו לרבות אכיפה לעניין חוק התכנון והבנייה.

 2. באחריות מחלקת הנדסה:

אכיפה בכל הקשור לשמירה על התשתית הציבורית (כבישים, מדרכות, תאורת רחוב, גינון וכו').

אכיפה בנושא ימים ושעות עבודה של קבלנים

 

בימים א' – ה' 7:00 – 19:00

ימי שישי וערבי חג 7:00 – 14:00

שבתות וחגים חל איסור על עבודות בנייה 

אחזקה

מחלקת אחזקה מטפלת במגוון תחומים הכוללים- אחזקת כבישים כולל תמרור וסימון, אחזקת מדרכות כולל מערכת הניקוז, אחזקת מוסדות חינוך וציבור, פיקוח ותפעול קבלן הגינון, תחזוקה של שילוט וריהוט רחוב, אחזקת בית העלמין וטיפול מול יערן קק"ל בנושא גיזום העתקה וכריתת עצים. ניהול מערך האחזקה באחריות עדנאן. 

גינון

תחזוקה ושיקום אזורי הגינון הציבורי ברחבי הכפר. כולל במוסדות חינוך וציבור העבודה מבוצעת ע"י קבלן חיצוני איתו מבוצע מכרז התקף ל1-3 שנים. במסגרת התייעלות, המועצה שותלת צמחים רב-שנתיים וחסכוניים במים. כמו כן, שתילת "עצי שדרה" כדי ליצור נוחות ברחבי הכפר. 

חשמל 

תחזוקת מערכות החשמל הציבוריות בכפר הכוללות תאורת רחוב, מערכות אספקת חשמל למוסדות המועצה (מבני חינוך, בית עלמין, מבני ציבור וכו'), מערכו מיזוג.

תחזוקה זו מבוצעת ע"י עובד המועצה- יוסי , בסיוע של קבלנים ואנשי מקצוע נוספים.

המועצה החלה בתהליך של התייעלות אנרגטית, בה מוחלפים בהדרגתיות גופי תאורת הרחוב ומוסדות החינוך לתאורת לד.