שכונת לבונה

אולם ספורט

תיכון אמירים

פארק הכלבים

אזור תעסוקה

ריכוז פרוייקטים מח' הנדסה

פרויקטים בביצוע:

אולם ספורט

אולם הספורט בקריית החינוך, בשטח כולל של 1700 מ"ר עם 500 מקומות ישיבה, הוא פרויקט חשוב שצפוי לתת מענה מכובד לצורך הולך וגובר של פעילות ספורט ביישוב. המבנה נמצא כרגע בתחילת עבודות הגמר וצפוי להסתיים באמצע  2017 (כ – 12.5 מליון ₪). (מעודכן 12/2016)

תיכון אמירים

מהלך שהחל לפני חמש שנים בהקמת התיכון והמשיך בהכרה ותקצוב של משרד החינוך להקמת תיכון עם 9 כיתות אם ופונקציות ספח נוספות בשטח כולל של 1600 מ"ר. בית הספר נמצא בימים אלה בגמר שלד וצפוי להיות מאוכלס בספטמבר 2017 (כ – 100 מליון ₪). (מעודכן 12/2016)

 

שכונת לבונה

פיתוח תשתיות ציבוריות לשכונות בכפר ורדים החל לפני שלוש שנים לראשונה מאז הקמת המועצה. במסגרת זו שווקה שכונת לבונה עם 76 מגרשים  לבנייה עצמית. חלקה הראשון של השכונה אוכלס כמעט במלואו ובימים אלה מבוצעות עבודות הגמר בשלב הראשון שבסופן יושלמו הרחובות המרוצפים הגינון הציבורי וריהוט הרחוב. בתכנון הנופי של השכונה הושקעה מחשבה רבה בנושא גינון ועצי רחוב ונעשה ניסיון ייחודי בבניית בית גידול לעץ שיאפשר התפתחות מהירה וטובה (עבודות גמר – כ–2.5 מליון ₪).

 תשתיות ציבוריות למגרשים 707 ו- 708

השנה התחלנו לפתח כביש שהוא המשכו של רחוב גלבוע (בשכונת לבונה) שיתחבר לכביש ינוח בסמוך "לבית בחורש". הכביש הזה ישרת שתי שכונות של כ 150 יח"ד בבנייה של יזם (כ–9 מליון ₪). השכונה הראשונה של 56 יח"ד נמצאת בשלבים סופיים של אישורי תכניות ובנייתה צפויה להתחיל במהלך השנה הבאה. (מעודכן 12/2016)

 ביצוע תשתיות ציבוריות לשכונה א' בשלב ג'

בימים אלה נכנס לעבודות קבלן אשר זכה במכרז לפיתוח שכונה א' של שלב ג'.

זהו תחילתו של פרויקט הנדסי רחב היקף וסופו של תהליך תכנון ארוך, שהחל לפני 11 שנים בתכנון תב"ע של שלב ג' והמשיך בשנה האחרונה בתכנון מפורט של שכונה שצפויה להכפיל את גודלו של כפר ורדים. שלב ג' הוא פרויקט גדול ומאתגר שהמועצה לקחה על עצמה מתוך מטרה להוביל את הפיתוח בכפר. השלב הראשון עד למסירת המגרשים ליזמים צפוי להימשך שנתיים שבמהלכן יוקמו התשתיות הציבוריות לשכונה של כ 500 יח"ד (כ–90 מליון ₪). (מעודכן 12/2016)

ריבוד רחוב אשכר ודרך ההר

קירצוף וריבוד האספלט ברחובות אשכר ודרך ההר בביצוע נתיבי ישראל.

אם מזג האוויר יאפשר זאת, יושלמו שם כל העבודות במהלך חודש ינואר 2017. (מעודכן 12/2016)

ריבוד רחוב שניר

ביצוע ריבוד ושדרוג כביש רחוב שניר (כ–1 מליון ₪). (מעודכן 12/2016)

הנגשת תחנות אוטובוס ומבני ציבור

כחלק מחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות המועצה נדרשה להכין תכנית עבודה מסודרת להנגשת המרחב הציבורי. בשלב זה התחלנו בביצוע הנגשת תחנות אוטובוס ובשלב הבא תחל הנגשת חלק ממוסדות הציבור והגנים הציבוריים. (כ – 0.3 מליון ₪). (מעודכן 12/2016)

חניון עליון לאולם ספורט ותפן

ביצוע חניון משותף לבית ספר תפן ואולם הספורט. בחניון 55 חניות לאנשי צוות בית הספר ומשתמשי אולם הספורט ובנוסף 8 חניות נכים להעלאה והורדת תלמידים חולי CP בבית ספר תפן. מחניות הנכים לבית הספר יבוצע מעבר מקורה לטובת חולי CP (כ – 2 מליון ₪). (מעודכן 12/2016)

 

על שולחן התכנון:

אזור תעסוקה משותף

אזור התעסוקה המשותף לכפר ורדים ומעלות תרשיחא. התכנון המפורט של התשתיות צפוי להסתיים ב 2017 ותחילת עבודות הפיתוח מיד לאחר מכן. אזור התעסוקה תוכנן בצמוד לשכונות של שלב ג' ואנחנו רואים בו חלק בלתי נפרד מפיתוח השכונות. ברקע התכנון ההנדסי החלו מהלכים להכרה של המדינה באזור התעסוקה ותמיכתה במשיכת חברות להשקיע בו. אזור התעסוקה מזמן לנו שיתוף פעולה מעניין עם עיריית מעלות תרשיחא בהקמת פרויקט שהוא פרויקט אזורי. (מעודכן 12/2016)

תכנון מעגל תנועה בכניסה לכפר ורדים מכביש 854

השלמנו תכנון מעגל תנועה בכניסה המזרחית לכפר( מכביש 854). אם נקבל את כל האישורים והתקציבים נוכל בשנה הקרובה גם להשלים את ביצוע הכניסה המזרחית לכפר (כ–2 מליון ₪).

פארק קק"ל

בשנת 2017 המועצה מתכננת ביחד עם קק"ל לקשר את כל השכונות הדרומיות של שלב ב' באמצעות מערכת שבילים, אשר תעבור דרך חורשת האורנים ותתחבר  לבתי הספר אמירים ותפן. התכנית צפויה להסדיר תנועה רגלית של ילדים ובני נוער מביתם לבית הספר ולאפשר לתושבי השכונות גישה בלתי אמצעית לחיק הטבע (כ – 2.5 מליון ₪). (מעודכן 12/2016)

 בית ספר תפן שלב ב' – השלמות בינוי לחינוך מיוחד וחצר בית הספר

בית ספר תפן, שבנייתו הסתיימה ב 2015, נכנס לשלב תכנון תוספת של כ 600 מ"ר לטובת כיתות חינוך מיוחד. בהזדמנות זו יתוכנן שדרוג לחצר בית הספר (כ–3.5 מליון ₪). (מעודכן 12/2016)

 תכנון ארוך טווח

פרוגראמה למבני ציבור

בשנה החולפת התחלנו בהכנה של פרוגראמה למבני ציבור. תהליך חשוב שסופו להעמיד תכנית אב למבני חינוך וציבור שמטרתה לתת מענה לצמיחה דמוגרפית בכפר ורדים.

שינוי לתכנית בניין עיר (תב"ע) בשלבים א' ו- ב'

התחלנו בהכנת תכנית שתאפשר תוספת יח"ד ושימושים בשלבים א' ו ב'.

 

פרויקטים שהסתיימו בשנת 2016:

ביצוע הצללה ודשא סינטטי במגרש משחקים בצומת המפה

שדרוג גן המפה ע"י התקנת משטח בלימה עם דשא סינטטי והצללה של מתקני המשחק. הפרויקט בוצע בשיתוף עמותת גלילה (כ– 0.3 מליון ₪). (מעודכן 12/2016)

פארק כלבים

השלמת פארק כלבים בסמוך למרכז המסחרי בשטח של כ- 1 דונם. הפארק כולל מתקני כלבים משחק לכלבים, ברזיות וספסלים לבעלי הכלבים.

מעגל תנועה- רחוב חרצית

השלמנו ביצוע של מעגל תנועה בכניסה לרחוב חרצית כחלק מהסדרי תנועה למיתון תנועה בדרך ההר והסדרת הכניסה לרחוב (כ–0.8 מליון ₪) .

חניון וכניסה לבית ספר אמירים

לקראת הקמת התיכון הושלמה הסדרה של כניסה מכובדת לבית הספר יחד עם תחנות הסעה חניון לרכבים וחניון לאופניים (כ–0.7 מליון ₪). (מעודכן 12/2016)

פרויקטים בביצוע:

אולם ספורט

אולם הספורט בקריית החינוך, בשטח כולל של 1700 מ"ר עם 500 מקומות ישיבה, הוא פרויקט חשוב שצפוי לתת מענה מכובד לצורך הולך וגובר של פעילות ספורט ביישוב. המבנה נמצא כרגע בתחילת עבודות הגמר וצפוי להסתיים באמצע  2017 (כ – 12.5 מליון ₪). (מעודכן 12/2016)

 

תיכון אמירים

מהלך שהחל לפני חמש שנים בהקמת התיכון והמשיך בהכרה ותקצוב של משרד החינוך להקמת תיכון עם 9 כיתות אם ופונקציות ספח נוספות בשטח כולל של 1600 מ"ר. בית הספר נמצא בימים אלה בגמר שלד וצפוי להיות מאוכלס בספטמבר 2017 (כ – 100 מליון ₪). (מעודכן 12/2016)

 

 

שכונת לבונה

פיתוח תשתיות ציבוריות לשכונות בכפר ורדים החל לפני שלוש שנים לראשונה מאז הקמת המועצה. במסגרת זו שווקה שכונת לבונה עם 76 מגרשים  לבנייה עצמית. חלקה הראשון של השכונה אוכלס כמעט במלואו ובימים אלה מבוצעות עבודות הגמר בשלב הראשון שבסופן יושלמו הרחובות המרוצפים הגינון הציבורי וריהוט הרחוב. בתכנון הנופי של השכונה הושקעה מחשבה רבה בנושא גינון ועצי רחוב ונעשה ניסיון ייחודי בבניית בית גידול לעץ שיאפשר התפתחות מהירה וטובה (עבודות גמר – כ–2.5 מליון ₪).

 

תשתיות ציבוריות למגרשים 707 ו- 708

השנה התחלנו לפתח כביש שהוא המשכו של רחוב גלבוע (בשכונת לבונה) שיתחבר לכביש ינוח בסמוך "לבית בחורש". הכביש הזה ישרת שתי שכונות של כ 150 יח"ד בבנייה של יזם (כ–9 מליון ₪). השכונה הראשונה של 56 יח"ד נמצאת בשלבים סופיים של אישורי תכניות ובנייתה צפויה להתחיל במהלך השנה הבאה.(מעודכן 12/2016)

 

ביצוע תשתיות ציבוריות לשכונה א' בשלב ג'

בימים אלה נכנס לעבודות קבלן אשר זכה במכרז לפיתוח שכונה א' של שלב ג'.

זהו תחילתו של פרויקט הנדסי רחב היקף וסופו של תהליך תכנון ארוך, שהחל לפני 11 שנים בתכנון תב"ע של שלב ג' והמשיך בשנה האחרונה בתכנון מפורט של שכונה שצפויה להכפיל את גודלו של כפר ורדים. שלב ג' הוא פרויקט גדול ומאתגר שהמועצה לקחה על עצמה מתוך מטרה להוביל את הפיתוח בכפר. השלב הראשון עד למסירת המגרשים ליזמים צפוי להימשך שנתיים שבמהלכן יוקמו התשתיות הציבוריות לשכונה של כ 500 יח"ד (כ–90 מליון ₪). (מעודכן 12/2016)

 

ריבוד רחוב אשכר ודרך ההר

קירצוף וריבוד האספלט ברחובות אשכר ודרך ההר בביצוע נתיבי ישראל.

אם מזג האוויר יאפשר זאת, יושלמו שם כל העבודות במהלך חודש ינואר 2017.(מעודכן 12/2016)

 

ריבוד רחוב שניר

ביצוע ריבוד ושדרוג כביש רחוב שניר (כ–1 מליון ₪). (מעודכן 12/2016)

 

הנגשת תחנות אוטובוס ומבני ציבור

כחלק מחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות המועצה נדרשה להכין תכנית עבודה מסודרת להנגשת המרחב הציבורי. בשלב זה התחלנו בביצוע הנגשת תחנות אוטובוס ובשלב הבא תחל הנגשת חלק ממוסדות הציבור והגנים הציבוריים. (כ – 0.3 מליון ₪). (מעודכן 12/2016)

 

חניון עליון לאולם ספורט ותפן

ביצוע חניון משותף לבית ספר תפן ואולם הספורט. בחניון 55 חניות לאנשי צוות בית הספר ומשתמשי אולם הספורט ובנוסף 8 חניות נכים להעלאה והורדת תלמידים חולי CP בבית ספר תפן. מחניות הנכים לבית הספר יבוצע מעבר מקורה לטובת חולי CP (כ – 2 מליון ₪). (מעודכן 12/2016)

 

על שולחן התכנון:

אזור תעסוקה משותף

אזור התעסוקה המשותף לכפר ורדים ומעלות תרשיחא. התכנון המפורט של התשתיות צפוי להסתיים ב 2017 ותחילת עבודות הפיתוח מיד לאחר מכן. אזור התעסוקה תוכנן בצמוד לשכונות של שלב ג' ואנחנו רואים בו חלק בלתי נפרד מפיתוח השכונות. ברקע התכנון ההנדסי החלו מהלכים להכרה של המדינה באזור התעסוקה ותמיכתה במשיכת חברות להשקיע בו. אזור התעסוקה מזמן לנו שיתוף פעולה מעניין עם עיריית מעלות תרשיחא בהקמת פרויקט שהוא פרויקט אזורי.(מעודכן 12/2016)

 

תכנון מעגל תנועה בכניסה לכפר ורדים מכביש 854

השלמנו תכנון מעגל תנועה בכניסה המזרחית לכפר( מכביש 854). אם נקבל את כל האישורים והתקציבים נוכל בשנה הקרובה גם להשלים את ביצוע הכניסה המזרחית לכפר (כ–2 מליון ₪).

 

פארק קק"ל

בשנת 2017 המועצה מתכננת ביחד עם קק"ל לקשר את כל השכונות הדרומיות של שלב ב' באמצעות מערכת שבילים, אשר תעבור דרך חורשת האורנים ותתחבר  לבתי הספר אמירים ותפן. התכנית צפויה להסדיר תנועה רגלית של ילדים ובני נוער מביתם לבית הספר ולאפשר לתושבי השכונות גישה בלתי אמצעית לחיק הטבע (כ – 2.5 מליון ₪). (מעודכן 12/2016)

 

 

 

בית ספר תפן שלב ב' – השלמות בינוי לחינוך מיוחד וחצר בית הספר

בית ספר תפן, שבנייתו הסתיימה ב 2015, נכנס לשלב תכנון תוספת של כ 600 מ"ר לטובת כיתות חינוך מיוחד. בהזדמנות זו יתוכנן שדרוג לחצר בית הספר (כ–3.5 מליון ₪).(מעודכן 12/2016)

 

תכנון ארוך טווח

 

פרוגראמה למבני ציבור

בשנה החולפת התחלנו בהכנה של פרוגראמה למבני ציבור. תהליך חשוב שסופו להעמיד תכנית אב למבני חינוך וציבור שמטרתה לתת מענה לצמיחה דמוגרפית בכפר ורדים.

 

שינוי לתכנית בניין עיר (תב"ע) בשלבים א' ו- ב'

התחלנו בהכנת תכנית שתאפשר תוספת יח"ד ושימושים בשלבים א' ו ב'.

 

 

פרויקטים שהסתיימו בשנת 2016:

 

ביצוע הצללה ודשא סינטטי במגרש משחקים בצומת המפה

שדרוג גן המפה ע"י התקנת משטח בלימה עם דשא סינטטי והצללה של מתקני המשחק. הפרויקט בוצע בשיתוף עמותת גלילה (כ– 0.3 מליון ₪).(מעודכן 12/2016)

 

פארק כלבים

השלמת פארק כלבים בסמוך למרכז המסחרי בשטח של כ- 1 דונם. הפארק כולל מתקני כלבים משחק לכלבים, ברזיות וספסלים לבעלי הכלבים.

 

מעגל תנועה- רחוב חרצית

השלמנו ביצוע של מעגל תנועה בכניסה לרחוב חרצית כחלק מהסדרי תנועה למיתון תנועה בדרך ההר והסדרת הכניסה לרחוב (כ–0.8 מליון ₪) .

 

חניון וכניסה לבית ספר אמירים

לקראת הקמת התיכון הושלמה הסדרה של כניסה מכובדת לבית הספר יחד עם תחנות הסעה חניון לרכבים וחניון לאופניים (כ–0.7 מליון ₪). (מעודכן 12/2016)