עזרה ראשונה

עזרה ראשונה

חומרים מסוכנים

אסונות טבע

אסונות טבע

רעידת אדמה

רעידת אדמה

ארוע ביטחוני

ביטחון

מצב שגרה אין התראות

מצב שגרה אין התראות.

הקפידו על שתית מים בימי החום.

עוד בקטגוריה זו: תרגיל העורף הלאומי 2016 »

פייסבוק פיקוד העורף

מפת מקלטים ומחסות לשעת חירום (לחצו על המקלט הרצוי לפרטים)