חינוך והשכלה - כפר ורדים - אתר המועצה המקומית

חינוך

מחלקת חינוך וקהילה

מנהלת המחלקה: ורד אמר.

טל' 04-9977142 שלוחה 102, נייד 052-4296677, אימייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 מזכירת מחלקת חינוך – לורן עמר – 050-3482176

תחומי אחריות המחלקה

המחלקה מאגדת בתוכה את תחומי החינוך הפורמאלי, הבלתי פורמאלי והשירותים  הקהילתיים.

מחלקת החינוך עוסקת בבניית מדיניות חינוכית בנוגע לילדי היישוב - החל מהגיל  הרך ועד הגיוס, בשיתוף הורים, אנשי חינוך וגורמים טיפוליים.

בנוסף, המחלקה עוסקת ביצירת רצף חינוכי מקיף לשם מימוש החזון החינוכי – "חינוך אישי יישובי".

כמו כן המחלקה מקדמת את תחומי בטיחות בדרכים בשיתוף צוות מתנדבים "ורדים בדרכים" וקבטי"ת המועצה.

כל זאת תוך קיום רב-שיח יעיל, מקצועי ומכובד, המיישם עקרונותיו גם על חברי הקהילה ועובדי החינוך.

למחלקת כפופים הפעוטונים, גני ילדים, בתי הספר, יחידת הנוער.

שירותים נוספים:

תחומי האחריות של קצין ביקור סדיר:

קציני ביקור סדיר הינם הגורם המקצועי מטעם משרד החינוך, הפועלים ברשויות המקומיות והאזוריות כדי להבטיח ביקור סדיר של תלמידים בבתי הספר על פי חוק למוד חובה, וכדי לקיים תהליכי פיקוח והנחייה לשם מניעת נשירה גלויה וסמויה של תלמידים.

מתוקף התפקיד, קב"ס עוסק  בהשמת תלמידים למוסדות החינוך ומשתתף בוועדות לתכנון וטיפול בילדים במחלקת הרווחה.

קבסי"ת: שירה בן ציון 052-3331425      טלפון 9977142 שלוחה- 206.

 

שירות פסיכולוגי חינוכי

מנהלת השירות – אלוירה נחמד  052-6841007