הסעה מאורגנת ביום השואה לטקס בלוחמי הגיטאות - יום חמישי 5/5/16, בשעה 19:45