Up

שונות

המועצה המקומית יחד עם יחידת הקישור לרשות )יקל”ר( של פיקוד העורף תרגלה, במסגרת

התרגיל הארצי, תרחישים שונים העלולים להתקיים בכפר ורדים.

חשוב לנו להיערך לחירום בצורה הטובה ביותר, לכן אנו פונים אליכם להקדיש מעט מזמנכם

ולוודא באם:

 
 
Powered by Phoca Download