ועדת איכות הסביבה

 

יואב ניצב - יו"ר This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
אריה רוזנצוויג  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טוביה ארז   
דורית אבנט  
יעל רייזמן   
אהרון פריאל   
מאיר גרינפלד   
יעקב זיו   
עדנה פישר  
הילל גלזמן   
רונית רובין 

 

מוטי מזרחי