סיון יחיאלי

חברי מליאת המועצה

בחירת איש קשר

פרטי איש קשר

ראש המועצה

כתובת:
רח' חוחית 9
ת.ד. 811

טלפון: 9570635

נייד: 052-7397775