פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך – 2/04/2017

נוכחים: סיון יחיאלי- ראש המועצה, ורד אמר – מנהלת מחלקת חינוך, תפן, נעמי לניר-סגנית מנהל ביה"ס תפן, ענת שוורץ- מנהלת ביה"ס קשת, ענת כנפו- סגנית מנהלת ביה"ס קשת, שרון בינדר- מנהלת ביה"ס אמירים, איריס לביא- מנהלת אשכול גנים, שירה בן ציון- קב"סית , מיכל נאוס- יועצת ביה"ס תפן, בועז בן פורת- רכז הנוער, אילנה אלמוג- מנהלת המחלקה לשירותיים חברתיים, תמיר קסל- ביה"ס אמירים,  טל בן גיגי- ועד הורים תפן , ליה חביב- ועד הורים גנים, עירית קרן – ועד הורים קשת , מאיר גרינפלד- חבר מועצה, עופר כהן- חבר מועצה.

סיון- בתקופה האחרונה אנו נתקלים בתופעה של עישון סמים בקרב בני הנוער. השנה פעם ראשונה נתקלו במקרים חמורים יותר כאשר בני הנוער משמשים כסוחרי סמים.

התפיסה שלי היא לא להסתיר ולשים את הדברים גלויים, השיח ייתן כלים ויסייע להם.

המשטרה מטפלת בנושא ואנחנו במקביל נעשה עבודה ביחד עם מוסדות החינוך.

עופר – באיזה גילאים מדובר?

סיון- סמים י"א- י"ב , אלכוהול גילאים יותר צעירים.

ורד ועדת החינוך היום עוסקת בנושא המניעה. כל בית ספר יציג את המטרות והיעדים.  המטרה לשרטט תמונה עבור הפורום איך נבנת תוכנית המניעה החינוכית בישוב ומה חסר.

השנה הצטרפנו יחד עם מ.א מעלה יוסף לתוכנית המניעה הלאומית לאובדנות במסגרת הזאת הצוותים החינוכיים עוברים הכשרה, בנוסף נקבל תקציבים ספציפיים לטיפול.

שירה בן ציון משמשת כקב"סית ובין היתר היא מטפלת בתוכנית המצילה. תעזרו בה כדי לקדם תוכניות.

 

ענת – השנה בביה"ס הופעלה תוכנית מצמיחים לשכבות ד'- ה' .המטרה של התוכנית הייתה להטיב את האקלים החברתי. התוכנית עובדת במודל של שלושה ימים רצופים בהם לא מתקיימים לימודים רגילים.

המחנכות נפגשו עם מובילת התוכנית לפני הסדנא , כל מחנכת נתנה דגשים וביקשה לקדם מטרה מסוימת.

הסדנא נעשתה במעגל , המחנכת ישיבה מחוץ למעגל והייתה בתור צופה. למחנכת לא הייתה אפשרות לדבר במהלך הסדנא.

ההורים קיבלו מכתב הכנה לפני שהתקיימה הסדנא.

 

ורדכיצד אתם ההורים התרשמתם מהסדנא?

עירית – הרגשתי רמה גבוה מאוד של הסדנא, גם ההכנה להורים הייתה טובה. הילד ידע לקרוא מצבים חברתיים . אני רוצה להודות על הסדנא המצוינת והייתי ממליצה לקיים את הסדנא בשכבות נוספות.

סיון – חברת הילדים יכולה להיות אכזרית, הדבר צריך להיות מנוהל נכון ע"י המבוגרים.

ורד – עלות התוכנית במחציתה ממומנת ע"י מצילה , אני מזמינה את המנהלים לעבוד ביחד עם שירה ולבנות תוכנית לשנה"ל הבאה.

איריס לביא – מציגה את תוכנית המניעה באשכול הגנים.

ענת שוורץ- מציגה את תוכנית המניעה בבי"ס קשת

שרון בינדר- מציגה את תוכנית המניעה בביה"ס אמירים.

נעמי לניר ומיכל נאוס – מציגות את תוכנית המניעה בביה"ס תפן.

בועז בן פורת – מציג את תוכנית המניעה בחינוך הבלתי פורמלי.

שירה – חשוב לנו לשמוע מכם איזה דברים מניעתיים חסרים.

עופר – יש ליצור מרכזיים קהילתיים לנוער, צריכות להיות אלטרנטיבות לבית הנוער.

אני חושב שחסר דמות אחראית לגילאים שבין הגיל הרך לביו בני הנוער.

ענת – אנחנו מתמודדים עם הרבה מקרים שקרו בצופים ונמשכים לתוך בית הספר.

סיון – צריך להכניס את צור ואיתן לתוך הדיאלוג המניעתי.

בועז–אני חושב שצריך להיות קשר רציף בין המחנך למדריך בצופים.

ורד – חשוב לדעת לטפל בילדי בכל המסגרות. אני מציעה שנתאם פגישה עם הרכזים והצוות החינוכי בקשת ותפן.

שרון – בנושא הסמים והאלכוהול אנחנו צריכים לתת אינפורמציה וכלים לתלמידים, לדעת להכיר את הסיכונים, המינונים וההשלכות.

נטע (מועצת נוער) -  אנחנו לומדים תוך כדי התנסות. גם ההורים הרבה פעמים לא מודעים וצריכים לקבל כלים.

עירית – אני מציעה להוסיף לסיירת הורים בני נוער.

ורד – עבודה מערכתית הכרחית להצלחה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ‏