פרוטוקול: ועדת ביטחון 21.08.2017

מועצה מקומית כפר ורדים

 

 

04 ספטמבר 2017

יג תשרי תשע"ח

משתתפים: סיוון יחיאלי, שרון דוידזון, אביעד כהן, זאב דוידוביץ, עופר חלה, סער גולדשלגר, תושיה סוחריאנו, מאיר גרינפלד

נעדרו מהישיבה: איריס וקנין, יורם איילון, יוסי לוצ'י

אביעד עורך סקירה לפי המצגת ,מציג גרור סער, גרור חפ"ק, גרור מים

זאב- צריך "עיניים"- תורן גבוה קרוב למקור חשמל מחובר קווי למרכז הפעלה.

שרון: צריך לבדוק נושא "בלון".

עופר: בלון פחות טוב מתורן. ( מידע צבאי)

זאב:  שואל לגבי דילוג המחסום מכניסה לכניסה. שבירת שגרה.

תושיה:  מסבירה את הבעייתיות בפתיחת מחסום בכניסה הראשית ובכביש ינוח.

שרון:   מסביר את הנושא המתנדבים.

עלות מול תועלת בהשקעה בנושא פריצות.

מציע להוציא הודעה בנושא ביטחון בנושא שמירה על הבית.

מאיר:  צריך משוב משטרתי-פענוח מקרי התפרצות.