"ניפגש ב- 5" הינה תכנית דגל של משרד החינוך ,של חברת Google ושל ארגון "קדימה מדע".

מטרת התוכנית להגביר בקרב תלמידי כתות ח' וט' את המודעות ואת המוטיבציה ללימודי מתמטיקה באמצעות חניכה שלהם ע"י  תלמידי י ו-י"א במסגרת שעות מעורבות חברתית.

ביה"ס "אמירים" החליט לקחת חלק בפרויקט ייחודי זה, ואת התוכנית מרכז ומובילניר עובדיה,  מורה בצוות המתמטיקה של בית הספר,יחד עם תומר אליצור, רכז המעורבות החברתית. למרות ש"אמירים" הוא בי"ס קטן יחסית מבחינת מספר התלמידים, התנדבו לפרויקט מיוזמתם שלושה עשר חונכים איכותיים ורציניים, דבר שאיפשראת שילובם של כעשרים וחמישה חניכים במיזם!!

התלמידים החונכים עוברים תהליך של הכשרה ע"י צוות מנחים ממנהל חברה ונוער במרכז ההדרכה האזורי  וע"י ניר, שעימו הם נפגשים אחת לשבועיים.

התלמידים החניכים נפגשים עם החונך שלהם בבית הספר בסוף יום הלימודים  אחת לשבוע ביום ובשעה קבועים למשך ארבעים וחמש דקות, שבמהלכן הם עובדים על תכני הלימוד שאותם הם לומדים בכיתה, זאת במטרה להגביר הן את המסוגלות העצמית שלהם בלימודי המתמטיקה  והן  את הידע וההבנה של החומר הנלמד.

התכנית נועדה ליצור שוויון הזדמנויות בחברה הישראלית ולסייע לחניכים לממש את הפוטנציאל שלהם ללמוד ל- 5 יחידות במתמטיקה בחטיבה העליונה.התחייבותו היחידה של החניך הינה להתמיד בהגעתו לכל המפגשים.

כבר לאחר שנערכו מפגשים ספורים של חניכה, הרושם הוא חיובי והפידבקים מהחונכים ובעיקר מהחניכים מצוינים!

התלמידים התחברו מהר מאד זה לזה,  והעבודה בקבוצות החניכה מרשימה ביותר.

כולנו מקווים כי פרויקט ייחודי זה יסייע לתלמידים  לממש את הפוטנציאל הטמון בו ולהגיע בהמשך ללימודי 5 יחידות במתמטיקה ומאחלים בהצלחה לחונכים ולחניכים כאחד!

 

     

 

 

 

30/10/16

 

ביום שני  28/11/16  נערך בכפר ורדים כנס של פיקוד העורף - מחוז צפון, בהשתתפות הקב'טים של נפת גליל.

בכנס בראשותו של מפקד מחוז צפון, פקע"ר אל"מ איציק בר התקיים תדרוך לקראת אימון נפת גליל ותרגיל רשותי אשר יתקיים ב-6/12/16.  במסגרת התרגיל תתכנס ועדת מל"ח (משק לשעת חירום) של כפר ורדים. יבחן המעבר משגרה לחירוםויתורגלו תרחישים אפשריים בישוב.

 

 

 

9/11/16

הקרן לעזרה הדדית של תושבי כפר ורדים הוקמה והחלה לפעול בשלהי שנת 2001. הקרן משתייכת לעמותה לקידום פעילות קהילתית בכפר ורדים. הקרן הוקמה לראשונה על ידי אגודת משתכני כפר ורדים בעקבות אסון שארע בכפר שבו עלה באש בית מגורים ו-2 הילדים שנלכדו בו נספו. לאחר הקמת המועצה, הוקמה הקרן במתכונתה הנוכחית ויתרת כספי הקרן שנצברו באגודה הועברו לקרן הנוכחית.

מטרות הקרן (עפ"י תקנון הקרן) הינן:

1. לסייע במימון הוצאות מיוחדות עקב מקרי אסון של חברי הקרן או של בני משפחתם בדרגת קירבה ראשונה.

2. לסייע במימוןהוצאות מיוחדות לטיפול רפואי שאין לגביהם הסדרי ביטוח או שאותם הסדרים מוגבלים בהיקף מימונם.

3. לסייע בפתרון מצוקה כלכלית זמנית שאליה נקלע חבר הקרן.

למותר לציין, שפעילות הקרן מתבצעת באופן דיסקרטי, תוך שמירת צנעת הפרט.

הכנסות הקרן נובעות מתשלום דמי החבר של המשפחות החברות בקרן. תשלום דמי החבר הינו צנוע ומגיע ל-25 ₪ לחודש למשפחה. דהיינו, 300 ₪ לשנה למשפחה.

הנהלת הקרן שחברים בה: אריה ברן (יו"ר), אלכס שחם, מיכל ברק, תמי ריטוב ואורי אמיתי, פועלת בהתנדבות ולכן לקרן אין כל הוצאות ניהול למעט הוצאות ניהול חשבון הבנק. הקרן כפופה לביקורתו של מבקר המועצה.  בראש הקרן ,עמד מאז הקמתה ,יורם מצנע.

במשך 15 שנות פעילותה סייעה הקרן לכ-105 משפחות, לרוב באמצעות הלוואה ללא ריבית,  ובמקרים מיוחדים באמצעות מענק.

נכון לנובמבר 2016 הגיע מספר חברי הקרן לכ-415 משפחות. כספי הקרן מופקדים בסניף הבנק הבינלאומי הראשון בכפר, והיתרה מגיעה לכ-950 אלף שקלים.

מספר המשפחות שנעזרו על ידי הקרן וטרם סיימו לפרוע את חובן מגיע לכ-25 משפחות, ויתרת חובן השוטף מסתכם בכ-340 אלף שקל.

הנהלת הקרן שואפת להרחיב את מעגל המשפחות החברות בקרן.  להצטרפות לקרן  ניתן לפנות לאריה ברן - 054-6568555, או לחילופין ,לחתום על הוראת הקבע במשרדי המועצה בפני רותי מגזברות המועצה.

הנהלת הקרן  תדווח לחברי הקרן ולציבור הרחב על פעולותיה ומצבה הכספי מידי 6 חודשים.

 

 

 

 

                                                                                                            5/10/16

 

בחדר הישיבות במועצה מתחלפת תערוכה אחת למספר חודשים. התערוכה החדשה היא של האמנים רחל בלומנטל ואורי זית.

 

תודה לאמנים, תודה רבה לרפאלה פוקס ודקלה גרציאני אוצרות התערוכה.

 

כולם מוזמנים לבקר בתערוכה.

 

 

 

עמוד 3 מתוך 3