Close Button
Emergency Image

מערך הסעות- מחלקת חינוך

הסעות לתלמידים בעלי צרכים נוספים

הזכאות להסעות ולליווי בהסעות לתלמידים בעלי צרכים נוספים  נקבעת ע"י ועדת הזכאות והאפיון.

הודעה על זכאות תימסר להורים ולמחלקת ההיסעים ברשות.

מחלקת היסעים משבצת תלמידים בהסעות וכן מתכננת מסלולים ותחנות מול חברת ההסעות שנבחרה במכרז.  לתלמידים הזכאים לליווי עפ"י חוק ישובץ מלווה ע"י מחלקת היסעים.

הודעה להורים על אופן הפעלת ההסעה ו/או הליווי תימסר לקראת סוף חודש אוגוסט על יד מחלקת היסעים וחברות ההסעה.

לתשומת לבכם , כדי להבטיח את הסעת ילדכם הנכם נדרשים להמתין במקום האיסוף וההורדה, בשעות שנקבעו בהתאם לשעות הלימודים.

עד להגעת הרכב ההסעה ומרגע עזיבתו , האחריות לילדים מוטלת באופן מוחלט על הוריהם.

 

הסעות חינוך רגיל

 

הסעות החינוך הרגיל מתבצעות ע"י חברת נתיב אקספרס שזכתה במכרז משרד התחבורה.

 

 ההסעות אינן הסעות תלמידים ופתוחות לקהל הרחב.

על פי הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך, המרחק המצדיק השתתפות בכרטיסיה בתחבורה ציבורית הינו:

  • לתלמידים מכיתה א' ועד כיתה ד' מעל 2 ק"מ (מרחק הליכה ברגל)
  • לתלמיד מכיתה ה' ועד כיתה י' מעל 3 ק"מ (מרחק הליכה ברגל)

על שני ההורים לוודא כי כתובתם בתעודת הזהות מעודכנת במשרד הפנים.

 

תלמידים המאושרים ע"י משרד החינוך כלומדים בכתות מחוננים זכאים להסעה – יש לפנות למח' היסעים להסדרת הנושא.

 

לפרטים נוספים: לורן עמר – מנהלת היסעים 04-977142 שלוחה 5

 

מיי-טל דרורי גנגרינוביץ
מנהלת
04-8338355