Close Button
Emergency Image

במסגרת תכנית העבודה לתשתיות והנדסה ביצעה מחלקת תפעול ותשתיות מספר פעולות לנוחיות התושבים ושיפור תנאי הדרך בכפר ורדים, תוך שימת דגש על שיפור הנגישות.

במסגרת הפעילות בוצעה הנמכת והתאמת מדרכות לשימוש בעלי מוגבלויות ולנסיעת קלנועיות, הותקנו אבני סימון לכבדי ראייה בסמוך למעברי החצייה, התאמת גבשושיות דרך לתקני משרד התחבורה ושיפוץ תחנות ההסעה.

מועצת כפר ורדים מבצעת פעולות שיפור אחזקה ברחבי היישוב תוך מתן דגש לשיפור הנגישות.

במסגרת תכנית העבודה לתשתיות והנדסה ביצעה מחלקת תפעול ותשתיות מספר פעולות לנוחיות התושבים ושיפור תנאי הדרך בכפר ורדים, תוך שימת דגש על שיפור הנגישות.

במסגרת הפעילות בוצעה הנמכת והתאמת מדרכות לשימוש בעלי מוגבלויות ולנסיעת קלנועיות, הותקנו אבני סימון לכבדי ראייה בסמוך למעברי החצייה, התאמת גבשושיות דרך לתקני משרד התחבורה ושיפוץ תחנות ההסעה.

בפעולות הושקע תקציב של 320 אלף ₪. מועצת כפר ורדים הגישה בקשה למשרד התחבורה לתוספת תקציב על מנת להמשיך בהרחבת ביצוע עבודת התשתית והנגישות ברחבי הכפר כולו. בכלל זה שיפור הכבישים ותיקון הבורות שנוצרו כתוצאה ממזג האוויר הסוער בחודשים האחרונים כמו גם שיפור הניקוז ותאורת הרחוב בכפר.