Close Button
Emergency Image

כפר ורדים מתנשא לרום מרבי שבין 500-600 מטר מעל פני הים
ממוקם 20 ק"מ מזרחית לנהריה, 15 ק"מ צפונית לכרמיאל. כ-9 ק"מ דרומית לגבול לבנון וסמוך למעלות
נקודות ציון-
השם "כפר ורדים" נבחר מתוך הסכמה לקרוא את היישוב ורחובותיו על שם מושגים מעולם הטבע.
מההר הכי גבוה ועד למים… הרחוב הכי גבוה בכפר הוא רחוב חרמון והרחוב הכי נמוך הוא רחוב גל.
המועצה המקומית הוקמה בשנת 1993, לאחר שעד אז, נוהל היישוב על ידי ועד מקומי והיה כפוף מוניציפלית למועצה אזורית מעלה יוסף.
המספר התושבים בכפר – 6,352
האוכלוסייה גדלה בקצב גידול שנתי של ‎0.6%‏. לפי נתוני הלמ"ס (נכון לשנת 2017)

היישוב היחידי במחוז צפון במדד חברתי-כלכלי של 9 מתוך 10
בחירות הראשונות למועצה המקומית נערכו בשנת 1998
פיתוח
שטח בנוי: 2135 דונם
שטח ירוק: 2385 דונם
עתודות בנייה למגורים ומסחריים: 711.83 דונם
כפר ורדים הוא יישוב ירוק אורבני הכי ירוק בארץ
פרויקטים מתוכננים:
שכונת שלב ג' המחולק לארבעה מתחמים
מתחם א': 481 יח"ד, מתחם ב': 403 יח"ד, מתחם ג': 750 יח"ד, מתחם ד': 231 יח"ד