דרושים

מועצה מקומית כפר-ורדים/לשכת מנכ"ל המועצה

 

 ‏24 ינואר 2018

 ‏ח' שבט תשע"ח

מס/ 16 כפר ורדים 10458

 

 

מכרז פומבי כ"א מספר 1/18

דרוש/ה מבקר/ת פנים וממונה על תלונות הציבור  במועצה מקומית  כפר -ורדים בהיקף 50% משרה

דירוג ודרגה: דירוג מח"ר/ משפטנים

מתח דרגות: 41-43

 

דרישות התפקיד ותנאי סף:

 1. בעל תואר אקדמי מטעם מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל שהכיר בו, לעניין זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או שהוא עורך דין או רואה חשבון, או לחלופין בעל 10 שנות ניסיון בעבודת הביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית תשנ"ב- 1992 ובאישור הממונה על המחוז במשרד הפנים.  
 2. ניסיון של לפחות 7 שנות ניסיון תעסוקתי, אשר מתוכן לפחות שנתיים מוכחות בעבודת ביקורת, כאמור בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 4/2009. יתרון לבעלי נסיון בתחום המוניציפאלי.
 3. יחיד, תושב ישראל, לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון, אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה, או בהנהלה פעילה או בגוף דומה אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית, לא כיהן כחבר מועצה ברשות המקומית הגובלת עם הרשות המקומית בשנתיים האחרונות, לא היה מועמד בבחירות האחרונות לרשות המקומית. 

 

כללי:

 1. שאלון להגשת מועמדות ניתן להוריד מאתר המועצה www.kfarvradim.com/ בקטגורית  טפסים – טופס פרטי מועמד.
 2. את השאלון בצירוף קורות חיים, תעודות, המלצות והמסמכים הרלוונטיים יש להגיש במזכירות המועצה במסירה ידנית, או בפקס 04-9979131 , או במייל – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. עד לתאריך 12/02/2018 בשעה 08:00 .
 3. מועצה מקומית כפר ורדים שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה האמורה.
 4. המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.

למועצה המקומית דרושים/ות סייעים/ות לגני ילדים: 

סייע/ת קבוע/ה *

סייע/ת ממלא מקום להחלפה בחל"ד

 

תאור התפקיד:

 1. פתיחתו והכנתו של הגן לקראת יום הלימודים; קליטת הילדים.
 2. שמירה על ניקיון הגן ועל הסדר והארגון; שימור ותחזוקה של פינות ייחודיות (צמחיה, גינה וכד');מתן סיוע לגננת בארגון הסביבה החינוכית. ביצוע עבודות ניקיון יסודיות בגן וטיפול בחצר.
 3. טיפול פיזי והיגייני בילדים; השגחה על הילדים במשך יום העבודה ובשליחתם הביתה בסוף יום הלימודים.
 4. שינוי הסדר בחדרי הכיתות בזמני מעבר הילדים מפעילות לפעילות; עריכת השולחן לארוחות ופינויו, הדחת כלי האוכל וארגון המטבח.
 5. סיוע בעבודות קישוט ובסידור הגן לקראת חגיגות, מפגשי הורים, ימי הולדת, ערבי חגים ואירועים אחרים וניקיון הגן אחריהם.
 6. השתתפות בישיבות תכנון העבודה השנתי ובישיבות צוות ובפגישות הדרכה ביוזמת הגננת; סיוע לגננת בביצוע פעולות עם הילדים בעבודות שונות ובפעילויות שונות, בהתאם לצורך .
 7. תמיכה בקבוצות של הילדים בפעולות יצירה או משחק ובילדים בעת הפעילות המוטורית בחצר. השתתפות באסיפות הורים, בפעילויות הורים וילדים ובחגיגות, בהתאם לתכנית הפדגוגית של הגן.

דרישות:

 • 12 שנות לימוד לפחות
 • קורס סייעות ו/או התחייבות  לעבור קורס סייעות              
 • ניסיון בעבודה עם ילדים- יתרון

 

***המשרה מאוישת

קורות חיים  והמלצות יש להגיש עד ל 8 ינואר בשעה 8:00 לכתובת המייל :

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

רק פניות מתאימות תענינה.