תכנית כללית שלב ג

תכנית בינוי

מצגת למשתכנים

הנחיות מרחביות

מצגת למשתכנים שלב ג

עוד בקטגוריה זו: תכנית בינוי »