ראשון, 27 אוגוסט 2017 10:00

התמונה החינוכית תשע"ו- כפר ורדים

23/08/2017

זו השנה השנייה שמשרד החינוך מפרסם את התמונה החינוכית בחטיבות העליונות במסגרת קידום השקיפות בחינוך. התמונה החינוכית הבית ספרית מודדת ארבעה תחומים: ערכים ואקלים חינוכי, נשירה והתמדה, הצוות החינוכי והישגים לימודיים. נתוני בית הספר, בכל אחד מהתחומים מוצגים שלוש שנים אחורה (תשע"ד עד תשע"ו) בהשוואה לממוצע הארצי ולקבוצת ההשוואה מאותו מדד חברתי כלכלי.

השנה פורסמו נתוני החטיבות העליונות בבתי הספר אמירים ותפן, הם מצריכים באור והבהרה.

בית ספר אמירים

תיכון אמירים בניהולה של הגב' שרון בינדר קיבל סמל מוסד עצמאי בתשע"ו. החל מתשע"ג ועד לתשע"ה פעל תיכון אמירים הצומח על סמל המוסד של תפן. מכיוון שהנתונים נאספים על פי סמל מוסד, הרי שלא ניתן לבצע הפרדהבין נתוני אמירים לתפן. לפיכךהתמונה החינוכית הינה חלקית ולמעשה אינה כוללת נתונים בנושא ערכים ואקלים חינוכי וצוות חינוכי. הדו"ח כאמוראינו מציג את הנתונים, אך אין זה אומר שלא נעשית עבודה מעמיקה ואיכותית שהישגים רבים בצידה הן בתחום האקלים והערכים והן בתחום הצוות החינוכי.

נתוני ההתמדה כפי שמופיעים בתמונה החינוכית  של אמירים הינם 47%. משמעות הדבר היא שבתשע"ו- 47% מהתלמידים שלמדו בכיתה ז' בבית ספר אמירים גם סיימו בו את כיתה יב'.

 תשע"ו היתה השנה הראשונה בה פעל בית הספר במתכונת רגילה ולא במתכונת של בית ספר צומח. באופן טבעי, היו כאלה שחששו להירשם לתיכון צומח ובחרו ללמוד בתיכון אחר. השנה, 70% ממסיימי כיתות ט' נרשמולכיתה י' בתיכון אמירים ואנו צופים שמגמה זו תמשך ואחוז תלמידי הכפר שיבחר לסיים תיכון בכפר ילך ויגדל משנה לשנה.

נתוני ההישגים הלימודיים - ראשית נציין כי כל בתי הספר בכפר ורדים משלבים תלמידי חינוך מיוחד בהיקף גבוה ביחס לקבוצת השוואה. בתי הספר מחויבים לשילובם החברתי של תלמידי החינוך המיוחד  בקרב בני גילם ולהישגיהם הלימודים.

87% מהתלמידים שסיימו בתשע"ו את בית ספר אמירים היו זכאים לתעודת בגרות. שיעור גבוה ביחס לקבוצת ההשוואה שעומד על 84.4%.

85% מתלמידי יב' בתשע"ו נבחנו בבגרות באנגלית בהיקף 4-5 יח"ל, שיעור גבוה מהממוצע בקבוצת ההשוואה העומד על 79%.

41.3% מתלמידי יב' בתשע"ו נבחנו בבגרות במתמטיקה בהיקף 4-5 יח"ל, שיעור  נמוך מהממוצע בקבוצת ההשוואה העומד על  45%.

עם זאת, אנו רואים עליה משמעותית בשיעור התלמידים הלומדים בהיקף 4-5 יח"ל במקצועות אלו.לשם הדגמה נציין כי שיעור תלמידי כיתה י' שלמדו בתשע"ז  אנגלית בהיקף 4-5 יח"ל עמד על 88%  ושיעור הלומדים מתמטיקה 4-5 יח"ל עמד על 66%. שעורים גבוהים מאוד בכל קנה מידה.

זו ההזדמנות להתייחס לציוני הבגרות של בוגרי כיתה י"ב שסיימו את לימודיהם השנה. ממוצע הציונים בכל המקצועות גבוה (מעל 80) ובמיוחד במקצועות ההגברה (5 יח"ל) : ממוצע הציונים הבית ספרי במתמטיקה- 4 יח"ל - 92, 5 יח"ל– 98; באנגלית- 4 יח"ל- 88, 5 יח"ל- 89; בערבית- 5 יח"ל- 95; בפיסיקה 5 יח"ל- 95; במדעי החברה 5 יח"ל- 89; בביולוגיה  5 יח"ל- 88; במדעי המחשב 5 יח"ל– 88.

הישגי התלמידים בבית הספר גבוהים מאוד. יחד עם זאת, בית הספר מעוניין לשפר את המענה הניתן לאותם תלמידים שקשה להם. המטרה היא לסייע לכל תלמיד לגלות את יכולותיו, לחוות הצלחה ולממש את הפוטנציאל שלו. לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ז, בית הספר נערך ואף הקצה לכך משאבים ייעודיים.

בית ספר תפן

התמונה החינוכית של בית ספר תפן דורשת גם היא הבהרה.הנתונים המוצגים בדוח כאמור הולכים שלוש שנים אחורה, החל מתשע"ד ועד תשע"ו. אולם יש לזכור שהנתונים שנאספו בתשע"ד ובתשע" הכוללים בתוכם את נתוני תלמידי בית ספר אמירים הצומח כך שלא ניתן ללמוד מהנתונים על בית הספר תפן בנפרד. אם כך, יש להתייחס לתשע"ו בלבד.

התמונה החינוכית של בית ספר תפן בתחום הערכים והאקלים בולטת בהישגיה. בית הספר משלב תלמידי חינוך מיוחד בשיעור שאין לו אח ורע בבתי ספר רגילים- 22.6% לעומת 3.7% בקבוצת ההשוואה. בית הספר בולט בהישגיו ביחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים 61% בהשוואה ל 42% בקבוצת ההשוואה. 72% מהתלמידים בבית ספר תפן דיווחו שיש להם יחסים קרובים וטובים עם המורים שלהם בהשוואה ל59% בקבוצת ההשוואה. הנתונים אינם מציגים את שיעור ההתנדבות לשנת שירות, אך ניתן לומר בגאווה שבבית ספר תפן השיעור הינו גבוה מאוד ועומד על כ 40%.

שיעור ההתמדה עומד על 63%. נתון זה אינו רלוונטי מכיוון שהוא מתבסס על התקופה בה נקלטו תלמידי אמירים במצבת סמל המוסד של תפן. תלמידים שבתשע"ו נגרעו עקב קבלת סמל מוסד עצמאי לאמירים.

הישגים לימודיים- 76.4% מהתלמידים שסיימו בתשע"ו היו זכאים לתעודת בגרות. שיעור גבוה  ביחס לממוצע הארצי העומד על 66.2% אך נמוך ביחס לקבוצת ההשוואה שעומד על 84.4%.

75% מתלמידי יב' בתשע"ו נבחנו בבגרות באנגלית בהיקף 4-5 יח"ל, שיעור נמוך מהממוצע בקבוצת ההשוואה העומד על  79%

49.1% מתלמידי יב' בתשע"ו נבחנו בבגרות במתמטיקה בהיקף 4-5 יח"ל, שיעור גבוה מהממוצע בקבוצת ההשוואה העומד על  45%.

בית הספר בניהולו של מר יגאל פייגנבאום, התמודד בשלוש שנים האחרונות עם אתגרים לא פשוטים- חילופי מנהלים, שינויים בפיקוח של משרד החינוך ומעבר לכפר ורדים שדרש משאבים רבים להתמקמות ולהסתגלות. על אף האתגרים, בית הספר נאמן לדרכו החינוכית והוא מציע אלטרנטיבה חינוכית חשובה לתושבי הגליל. בית הספר מתנהל בדיאלוג ברוח החינוך הדמוקראטי תוך מחויבות לרמת הישגים גבוהה.