מחזור אריזות מתכת

מחלקת איכו"ס שמחה להודיעה כי הגיעו מיכלים למיחזור קופסאות שימורים ואריזות מתכת.

13 מכלים אפורים פוזרו בפינות המחזור ברחבי הכפר לנוחיות התושבים.

התושבים מוזמנים למחזר, נא להשליך אריזות ריקות בלבד.