ועדת איכות הסביבה

 

קרן דרוקמן-אדיב  יו"ר - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מוטי מזרחי - מנהל איכו"ס   052-4296689

שרונה מאייר – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  050-6952112 

טוביה ארז - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

הלל גלזמן - נציג הגופים לאיכות הסביבה - 

אורנה בקל - 

דורית אבנט - 

אביבה קרבונרה - 

עדנה פישר - 

מאיר גרינפלד - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.