ועדת הנחות

איתן היימן - יו''ר - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

קרן דקורמן-אדיב - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עדי הרטל  - יועמ''ש - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אילן עמרם - גזבר - 

ענת גנץ - מח' לשרותים חברתיים -