חברי מליאת המועצה

מסנן
הצגת # 
שם תפקיד טלפון נייד
יורם איילון סגן ראש המועצה 9973464 050-4401010
סיון יחיאלי ראש המועצה 9570635 052-7397775
נורית ווליש שפירא סגנית ראש המועצה 9979130 054-5323559
מאיר גרינפלד חבר מליאת המועצה 9977030 052-4628295
עו''ד עופר כהן חבר מליאת המועצה 077-7008810 050-4447386
איריס וקנין חברת מליאת המועצה 9973423 052-3488640
ציפי דיקמן חברת מליאת המועצה 9977023 054-3007183
יואב ניצב חבר מליאת המועצה 9575880 054-5923193
דבירה גזית חברת מליאת המועצה 9973322 050-5451112