נספח לפרוטוקול ועדת חינוך 20.11.17

מהי אלימות?

 • אלימות הינה פגיעה באופן פיזי או מילולי ורגשית בקרב ילדים, הורים ואנשי צוות.
 • אלימות פיזית - מעשים שמטרתם פגיעה פיזית, הפעלת כוח על גופו של אדם אחר (כולל גם יריקות, דחיפות או מכות).
 • אלימות מילולית - מעשים שמטרתם לפגוע באדם אחר שלא בצורה פיזית: העלבה, קללות, איומים וסחיטה באיומים.
 • ונדליזם (אלימות כלפי רכוש) - מעשים שמטרתם פגיעה ברכושו של הזולת או של הציבור.
 • כל התנהגות אשר פוגעת פיזית או מילולית באדם (ילד או איש צוות) ו/ או בסביבה הינה אלימות.
 • אלימות פיזית ומילולית כלפי אדם אחר הינה כאשר מופעל נגדו כוח ולדבריו ותחושתיו הוא נפגע.
 • ילדים כלפי ילדים, הורים כלפי צוות, ילדים כלפי צוות, ונדליזים
 • אלימות במסגרת החינוכית הינה כל פגיעה  בזכות היסוד של כל ילד וילדה לביטחון אישי ותחושת מוגנות, לשמירה על הגוף, הבריאות הנפשית והרכוש – מפני כל פגיעה.
 • אלימות היא כל אירוע פגיעה – בזולת (תלמיד, מורה) וברכוש.

אחריות

 • אירוע שקרה (פגיעה שקרתה) בביה"ס (או בזמן פעילות ביה"ס) – הטיפול הינו באחריות ביה"ס, תוך שיתוף ההורים .
 • אחריות הטיפול במערכת - כאשר מתרחשת אלימות במסגרת שעות הפעילות שבגן.
 • האלימות הינה באחריות מידית של הצוות כאשר היא מתרחשת בתוך שעות הלימודים בבית הספר. כמו גם כאשר היא מתרחשת אחר שעות הלימודים במסגרות שונות אך מובאת לידיעתנו ויש לה השפעה על התנהלותו  ורווחתו של הילד בבית הספר.

מהי ההתייחסות לביטוייאלימות, ומה קובע התקנון?

 

 • יצירת סביבה המאפשרת הכלה וקבלה של האחר, עידוד ויצירת אווירה תומכת ופיתוח אחריות אישית וחברתית.
 • "אפס סובלנות לאלימות"
 • ההתייחסות של הצוות החינוכי לביטויי האלימות נעשית מתוך הבנת המקום ההתפתחותי של הילד, תוך התייחסות לרקע המשפחתי והסביבתי, קושי בוויסות, קושי שפתי ורגשי.
 • התייחסות צוות על פי חוזר מנכ"ל:
 • הצבת גבולות ברורים, תיווךב פתרון בעיות (כישוריחיים), שיח עם הורים
 • הדרכת הצוות את ההורים, באשר לדרכי עבודה והעברת המסרים החינוכיים .במקרי קיצון, הרחקת ילד מהמערכת,  במטרה להביא את ההורים לשיתוף פעולה וטיפול.
 • כאשר  ילד מדווח על אלימות כלפיו , או כאשר איש מהצוות החינוכי / ילד רואה התרחשות אלימה יש סדר פעולות שונה ומשתנה שהוא יכול לפעול על פיו. ונשאלות השאלות הבאות -
 • האם האלימות היא פיזית או מילולית?
 • האם זו פעם ראשונה? האם ניתנו אזהרות במכתבי אלימות קודמים?
 • האם הפגיעה היא חמורה ומסכנת  חיים?
 • מתקיים ברור – מהן העבודות? , האם הילד לקח אחריות ?
 • ההורים מיודעים ומתבקשים לפעול ולהתערב.
 • מתקבלת החלטה על תגובה הולמת להתנהגות האלימה (מחנכת, יועצת ,מנהלת )
 • ישנו מגוון של תגובות  - החריפה בהן היא ההרחקה.
 • שיחתבירורעםהתלמיד/ים  (מחנכת/רכזתשכבה) ותיעודפרטיהאירוע
 • קבלת החלטה על אופן ההתייחסות. נלקחים בחשבון מאפיינים כגון – מעורבות קודמת באירועים אלימים, חומרת האירוע והיקפו, פנייה לעזרת הצוות/מבוגר כן או לא, מצב רגשי/משפחתי של התלמיד/ה, נכונות לקחת אחריות על מידת המעורבות באירוע.
 • במקרה של הרחקה מיום לימודים – יידוע התלמיד והוריו – הזמנה לשיחה בנוכחות הורים טרום הרחקה - הרחקה (מס' הימים תלוי במידת חומרת האירוע) - שיחת "חזרה לשגרה" עם המחנכת ותיעו דפרטי האירוע בתיק אישי. 
 • ישנה אבחנה בין התייחסות חינוכית לאירוע אלימות (ברמת מחנכת, רכזת שכבה ומנהלת) וישנה התייחסות טיפולית- רגשית (יועצת)
 • בשוטף- התייחסות לתופעת האלימות בשיעורי חינוך הן ברמת מקרו (אירועים חוץ בית ספריים) וברמת המיקרו (פנים בית ספרי).
 • תכניות מניעה למיניהן
 • במקרים חריגים- חוצי שכבות וגילאים- יידוע הצוות הכללי
 • שיח עם הילדים /ההורים /המורים; דיווח: הורים, מנהל, מפקח; תכניות התערבות; שיעורי כישורי חיים
 • אין תקנון (של מעשה ותוצאה...) יש הפנייה לגוף בית ספרי (ו.יחסים/צוות תגובה) שמתפקידו לברר, לשמוע, להיכנס לעובי הקורה ולהכריע לגבי התוצאה.
 • בחטיבההצעירהלאמפניםלוועדה. הצוותמתווךלילדיםשהיושותפיםלאירועהאלימות, בכוונהליצורתקשורתמגשרת. מבחינההתפתחותיתזהוהגילשבולומדיםלווסתאתהרגשות, גםאםישנםחיכוכיםבמהלךהיום, הםמדוברים, והילדיםלומדיםשישעודפתרונותחוץמאלימות.

 


 

מעגלי השיתוף והיידוע

 1. הטיפול באירועי האלימות ברובם מטופלים במסגרת הגן.

אירועים מדווחים להורים ביום האירוע.

במקרים מורכבים, נכנסת לתמונה פסיכולוגית הגן במתן ייעוץ והדרכה.

במידת הצורך – התערבות של מנהלת האשכול בשיחה משותפת עם ההורים, הגננת ופסיכולוגית הגנים.

במידת הצורך – עבודה משותפת עם המחלקה לשירותים חברתיים, מסייעים בהבהרת התמונה הכוללת של המשפחה וקיום שיח עם הורים.

במקרי קיצון -  ידוע מפקחת הגנים ומנהלת מחלקת חינוך לשם היוועצות וקבלת החלטה

 1. מחנכת והורים , יועצת, פסיכולוגית , מנהלת ומפקחת זהה מדרג  - יידוע עדכון והנחיות .
 2. מחנכ/ות, רכז/תשכבה, יועצת, מנהלת

הוריהתלמיד/ה

מפקחתביתהספר (בהתאםלהנחיותחובתדיווח )

מנהלתמחלקתחינוך (במקריםחריגים)

פסיכולוגיתביה"ס (במקריםחריגים)

קהילתהורים (במקריםחריגים)

 1. מחנכת והורים של המעורבים

צוות תגובה הכולל נציגי צוות חינוכי , תלמידים בוגרים  והמעורבים


 

 

מה יכול לעזור לנו לשפר את תחושת המוגנות?

 • יצירת גמישות פדגוגית והתנהלות בגן, הן עבור הילד והן עבור הקבוצה.
 • עבודה עם ההורים בשקיפות ועדכון בזמן אירוע.
 • הדרכת הורים על המאפיינים ההתפתחותיים, מתי הם בגדר נורמה ומתי דורשים טיפול.
 • קיום שיחות שוטפות, מעקב, היוועצות עם הצוות הבין מקצועי על המשך עבודה וטיפול.
 • תוכניות התערבות חינוכיות על הרצף
 • מדיניות טיפול דומה ברורה ותקיפה בכל המוסדות
 • מעורבות של ועדה הורים בסוגיות
 • שיתוף פעולה ומסר ברור ואחיד מהורי בית הספר בטיפול בבעיות האלימות.
 • תקציב לרכישת תכניות ייחודיות כגון מגשימים, מצמיחים, הכשרה לצוות, סדנאות לתלמידים, דיבייט וכד'.
 • מעורבות הורים וועד הורים בערבים משותפים הורים- תלמידים בעידוד ההורים לנוכחות משמעותית
 • איגום משאבים בין מסודות החינוך בקהילה בכל הנוגע לתקצוב והזמנה של הרצאות/סדנאות/תכניות ייחודיות.
 • הגדלת מעגל השותפים
 • תגובה מהירה וברורה על כל מעשה אלימות, בשפה אחידה ובצורה עקבית. כמוכן, איתור הסימנים המקדימים לאלימות ויצירת תחושת מוגנות בקרב קהלי בית-הספר
 • נ – ו – כ –ח –ו –ת !
 • ככל שנצליח להיות כמה שיותר... בכמה שיותר מרחבים  תגבר המוגנות ותפחת האלימות.
 • נוכחות , ראיית הילדים, מסרים מאד ברורים, מודלינג .
Last modified on שני, 04 דצמבר 2017 14:17