פרוטוקול ישיבה של הוועדה לאיכות הסביבה 13.02.17

מועצה מקומית כפר-ורדים/לשכת מנכ"ל המועצה

 

                                                                        ‏13 פברואר 2017

                                                                        מס/ 16 /יוע"מ10380

 

 אתר לגזם ולפסולת בלתי מתכלה 

 

משתתפים :

יואב ניצב – יו"ר,  מאיר גרינפילד, הלל גלזמן, טוביה ארז, נתן אבנט, עדנה פישר

1.      נקבע כי גזם הוא משאב הדורש טיפול מקצועי ושוטף בקליטתו, אכסונו, טיפול בו ופינויו.

2.     המטרה היא לקבוע מיקום ונוהלים לאתר זה כך שיהווה מתקן איכותי ומייצג את העקרונות הירוקים שמנחים את הישוב

3.     האתר לגזם ולפסולת בלתי מתכלית יוקם בתוך גבולות הישוב כפר ורדים וייבחר בתאמה לקריטריונים שייקבעו ויאפשרו עמידה בתקנות המשרד לאיכות הסביבה ונוהלי הקליטה וטיפול שיוכנו ע"י הגורמים המקצועיים בישוב.

4.     האתר יעמוד בהנחיות של המשרד לאיכות הסביבה, כולל קבלת רישיון עסק ויכלול אמצעי בקרה ובניהם גידור, שער כניסה ומצלמות, נוהלי אכסון – הפרדה במקור,  ריסוק ומחזור הגזם,  שעות פעילות, חצרן אחראי וכו'.

5.     כחלק מנוהלי האתר יינתנו לתושבי הישוב הנחיות בקשר להפרדה במקור של פסולת לא מתכלה והגזם.

6.     פרוטוקול זה יופץ כהמלצת הוועדה לאיכות הסביבה לחברי המועצה ועובדיה.

רשם

יואב