רביעי, 30 ינואר 2019 13:08

הודעה בדבר הכוונה לערוך שינוי בתעריפי הארנונה לשנת 2019