צו הארנונה לשנת 2015

 

 

 

הנחיות שעת חרום

פיקוד העורף הנחיות לשעת חרום