ראשון, 01 מאי 2016 21:46

הודעת רשות מקרקעי ישראל בנושא ביטול הודעה לחוכר על כוונה להעניק ללא תמורה זכות בעלות בנכס מגורים

שלום רב,

 

אנו מבקשים לעדכן כי המועצה עוסקת בשבועות האחרונים בנושא שבנדון, המשפיע על רבים מתושבי כפר ורדים.

 

בתקופה האחרונה קיבלו תושבים רבים מכתב מרשות מקרקעי ישראל. מדובר בהודעה בה חוזרת בה רשות מקרקעי ישראל,

מהחלטה להעניק לתושבים בכפר ורדים זכות בעלות בקרקע ללא תמורה. על פי המכתב של הרשות, מדובר בטעות רישומית

ולטענתם בסמכותם לבטל את ההודעה שניתנה בעבר, ולחייב בעבור העברת הבעלות.

 

המועצה חולקת על קביעה זו ונמצאת בבדיקה מול הרשות. נעדכן בהמשך.

 

 

בברכה,

 

סיון יחיאלי

 

ראש המועצה המקומית

הנחיות שעת חרום

פיקוד העורף הנחיות לשעת חרום