אריזות זורקים לשקית הכתומה

הנחיות שעת חרום

פיקוד העורף הנחיות לשעת חרום