תקציב המועצה לשנת 2017

תקציב וריכוז הוצאות והכנסות לשנת 2017

 

 

הנחיות שעת חרום

פיקוד העורף הנחיות לשעת חרום