חוק עזר לכפר ורדים (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התשנ''ה-1995

הנחיות שעת חרום

פיקוד העורף הנחיות לשעת חרום