שלישי, 07 מאי 2013 23:03

אחזקה

פניות בנושא תחזוקה במבני ציבור, בעיות בצינורות השקיה, תחזוקת כללית ביישוב ניתן לפנות: לעדנאן 0524296685 או במשרדי המועצה 9977142 .


טיפים לגינה מאתר נציבות המים

גינות פרטיות וגנים ציבוריים תורמים לאיכות החיים שלנו. ניתן לפתח סביבה נאה בעלת צמחייה מטופחת אך חסכונית, ע”י השקיה נכונה ושימוש בצמחים בעלי דרישות צנועות למים ובצמחים שניתן להשקות במים שוליים.

מי השקיה רבים מתבזבזים שלא לצורך.

לפי נתונים רשמיים, משתרעים כלל גני הנוי בארץ על שטח של 200,000 – 180,000 דונם. שטחים אלו מתרחבים משנה לשנה בסדר גודל של 3.5% - 5%. על פי ההערכות, כמות מי ההשקיה המשמשים בפועל לאחזקת הגנים גדולה במידה ניכרת מהכמות הנדרשת.

התצרוכת השנתית לכלל הגינון בארץ מסתכמת בכ- 150 מליון מ"ק מים, בממוצע 800 – 700 מ"ק לדונם. זאת בעוד שמחקרים מראים כי ניתן להסתפק ב-470 מ"ק בלבד לדונם בגינה במרכז הארץ, ולכל היותר 600 מ"ק.

 

השקיה נכונה מביאה לחיסכון משמעותי.

בהשקיה נכונה ניתן לחסוך כ-30 מלמ"ק מים בשנה (מתוכם 10-12 מלמ"ק בגינון ציבורי ברשויות מקומיות והיתר בגינון פרטי, פארקים וגינון בהתיישבות העובדת). השקיה נכונה היא שילוב של הכרת דרישות המים של צמחי הנוי, בקרה על ההשקיה, התאמת ההשקיה לעונות השנה, יעילות בפיזור המים, תחזוקת מערכת ההשקיה ומרכיבים נוספים. מדובר בנושא מורכב, ומומלץ להיוועץ בבעלי מקצוע, על מנת להשיג יעילות מרבית.

 

יש להשתמש בצמחים חסכוניים במים.

שימוש בצמחים הצורכים מעט מים, בשילוב תכנון נכון, יביא להקמת גנים עם צריכה שנתית של 300 מ"ק מים לדונם לשנה, כמחצית מכמות המים הדרושים לגן הממוצע היום.

10 הדברות לחיסכון מים בגינה

 1. השקיה באמצעות ממטרות ומתזים מותרת רק בין החודשים מאי עד אוקטובר, בין השעות 19:00 עד 7:00 למחרת. 
  השקיה בשעות הקרירות, כשאין משבי רוח, תקטין את התאיידות המים ותמנע מחלות עלים.
 2. העדיפו לשתול צמחים הידועים כחסכנים במים.
 3. הקצו את כמויות המים להשקיה בהתאם למזג האוויר ולצורכי הצמח.
 4. אבזרו את הגינה בקוצבי מים או במחשבי השקיה בעלי התו הכחול, לחיסכון במים ולבריאות הצמחייה.
 5. חפו את הגינה בכמויות נדיבות של חומר חיפוי למניעת התייבשות הקרקע והתחממותה ולצמצום התפתחות עשבים שוטים בגינה.
 6. חלקו את השקיית הגינה לקבוצות על פי סוגי הצמחים והתנאים הדרושים להתפתחותם, בכלל זה – צריכת המים שלהם.
 7. הגדילו את מרווחי ההשקיה לצמחים ולדשא. הגדלה זו תגרום להעמקת השורשים וליצירת צמחים חזקים, בעלי יכולת קליטת מים טובה יותר.
 8. כסחו את הדשא לעיתים תכופות. פעולה זו תביא לחיסכון ניכר בצריכת המים.
 9. גזמו נוף מיותר של עצים ושיחים, הגוזלים מים שלא לצורך.
 10. פזרו והצניעו כמויות גדולות של קומפוסט. הקומפוסט משפר משמעותית את אחיזת המים בקרקע. משך ההשקיה קובע כמה תחסוך וכמה תבזבז

תאגיד המים מעינות זיו

חוק תאגדי המים: החל מיום 01/01/2007 הועברו סמכויותיה של הרשות לשירותים ציבוריים - מים וביוב (שפעלה בשנים 2003-2006) מתוקף חוק תאגידי מים וביוב התשס"א - 2001  (להלן: "חוק תאגידי מים וביוב") אל רשות המים. עובדי הרשות לשירותים ציבוריים מים וביוב ופעילותה השוטפת בכל תחומי יישום חוק תאגידי מים וביוב הועברו אף הם לרשות המים למסגרת אגף תאגידי מים וביוב ברשות המים

לפניה בנושא מים וביוב יש לפנות תאגיד המים מעינות זיו בטלפון : 9576237.

טלפון לדיווח על תקלות: 04-9578867/8/9

ימים ושעות קבלת קהל:

יום א' :בוקר- 08:00-13:00, ערב- 16:00-18:00

יום ב' :בוקר- 08:00-13:00, ערב- 16:00-18:00

בשאר הימים מענה טלפוני.

http://ziv-springs.blogspot.com/

מידע מתוך אתר תאגידי המים:

שנת 2010 שיטת התעריפים השתנתה. לפי השיטה החדשה יהיו 2 מדרגות תעריפים לחיוב בכל תאגיד/רשות מקומית - מדרגה ראשונה לצריכה עד 2.5 מ"ק לחודש לכל נפש ומדרגה שנייה על כל כמות נוספת.

השתת ההיטל בשנת 2010 יוצרת למעשה מדרגת צריכה שלישית - ההיטל יחול רק על צריכת מים הגבוהה מ- 5 מ"ק לנפש בכל חודש. לגבי צרכן שלא ישלח דיווח לגבי מספר הנפשות או במשפחות קטנות בהן מתגוררות 1-2 נפשות - ההיטל יוטל על כל צריכת מים העולה על 12 מ"ק בכל חודש.

מידע נוסף באתר התאגיד.

עוד בקטגוריה זו: כפר נגיש »