שבת, 23 פברואר 2013 23:13

נוהל למתן פטור מתשלום אגרת רישיון מוגדלת להחזקת כלב