נוהל למתן פטור מתשלום אגרת רישיון מוגדלת להחזקת כלב