רביעי, 08 פברואר 2017 10:26

בכפר וורדים מדברים בפרחים

05/02/16

 

בחודש שבט כפר וורדים ישתתף בפיילוט מיוחד במינושמטרתולשמר את המגוון הביולוגי בגליל המערבי באמצעות שתילה, הפצה והיכרות עם פרחי הבר השונים ועידוד מודעות ציבורית לשימור הסביבה

 

בישראל ישנם מעל 400סוגים שונים של פרחי בר שנמצאים בסכנת הכחדה ומומחים רבים פועלים להביא את המאבק למענם לידיעת מקבלי ההחלטות וכבר שנים רבות דנים בתהליך המתמיד של צמצום השטחים הירוקים ברחבי הארץ. במטרה לקדם עשייה אקטיבית ומשמעותית בנדון, נבחרה המועצה המקומית כפר וורדים,כאחת ממועצות הגליל בה יתקיים פיילוט ייחודי שיוציא את מאמצי ההגנה על פרחי הבר מכותלי האקדמיהאל הציבור הרחב.

בהובלתאיגוד ערים לאיכות סביבה, המועצהוהמרכז הקהילתיבכפר ורדיםיטופחו אזורים ציבוריים נבחרים בישוב, תוך הגדלת החיסכון במים וצמצום פעולות הריסוס.

לתכנית תרומות אקולוגיות וסביבתיות רבות לצדן הוצבו גם יעדיםחברתיים הכולליםהעלאת המודעות הקהילתית, הגברת הפעילות הסביבתית של התושבים והעלאת המעורבות האישית בשטחים ציבוריים במטרהלהביא להירתמותציבורית כוללת לעשייהועידוד חשיבה סביבתית.באמצעות קידום המעורבות האישית של התושבים בשטחים הציבוריים יבקש הפרויקט להפוך אתהמודעות והעשייה הסביבתית לנחלת הכלל.

בכדי לקדם את התהליך יפעלו עשרות מתנדבים ילדים , בני נוער ומבוגרים, שיסייעו בזריעה ושתילה שלכ-1500 סוגי פקעות שונים ברחבי הישובשללא ספק יוסיפו ליופיו ויקדמו צעד נוסף את המאבק למען הטבע בגליל המערבי ולמעשה בארץ כולה. התושבים מוזמנים לפנות למרכז הקהילתי לקבלת פרטים נוספים  ולהירתם גם הם לשימור פרחי הבר והטבע הצבעוני שהוא חלק בלתי נפרד מכפר וורדים, מועצה ששמה- מדבר בפרחים.