סגירת מחלקת שרותים חברתיים לצורך מיין תיקים

המחלקה לשירותים חברתיים בין התאריכים 3.12-10.12 לצורך מיון תיקים
אתכם הסליחה.

המחלקה לשירותים חברתיים