מכרז פומבי מס' 2/18 תכנון וביצוע חדרי שנאים טרומיים

מועצה מקומית כפר-ורדים/מח' הנדסה

                                                                  

                                                                        

                                                                        מס/18מכרזים 11810.doc

שם המכרז:– כפר ורדים שלב ג'

מכרז מס': 2/18

סיור קבלנים חובה: יום רביעי1/8/18 בשעה 10:00 יציאה ממשרדי המועצה.

מועד אחרון להגשה: יום חמישי 9/8/18, שעה 15:00, במשרדי המועצה.

 

עלות המכרז: 2,000₪. 

 

מען לפרטים: מח' הנדסה במועצה, טלפון 04-9977142, בשלוחה 119.