דרוש/ה: מהנדס/ת מועצה

‏13 ספטמבר 2018

                                                                                                                                       ‏ד' תשרי תשע"ט

                                                                                                                                       מס/ 18 כוח אדם12007.docx

 

היקף משרה: 100% משרה.

דירוג: בכירים - בהתאם לכללי משרד הפנים ובכפוף לאישורו.

 

תפקידים וסמכויות בכפוף להוראות כל דין:

- אחריות על תכנון שטח השיפוט של הרשות.

- אחריות על הפיקוח והרישוי וכן וידוא עמידה בהוראות, באישורים, בתקנות ובתקנים הנדרשים לבניה.

- אחריות על תכנון, בנייה, שיפוץ ותחזוקה של מבנה הציבור והתשתיות  העירוניות.

- אחריות על ניהול פרויקטים הנדסיים של בניה ופיתוח תשתיות בשטח השיפוט של הרשות.

- כל נושא אחר שבאחריות מהנדס רשות מקומית בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), תשנ"ב-1991.

 

תחומי האחריות במסגרת התפקידים והסמכויות יכללו בין היתר

-ניהול אגף ההנדסה.
- הכנת פרוגראמות ותכניות אב בתחומים שונים.

- פיקוח בניה, איתור מבנים מסוכנים וטיפול בהם.

- פיתוח תשתיות, לרבות: תחבורה, תאורה, גנים ציבוריים, תיאום תשתיות מים וביוב.

- הכנת מכרזים ופיקוח על תהליכי התקשרות עם ספקים וקבלנים בתחומי האחריות השונים.

- הכנת חוות דעת ויעוץ לראש הרשות בכל הנושאים הקשורים בתכנון ,בניה ותשתיות.

- תרגום המדיניות ארוכת הטווח של ראש הרשות לתכנית עבודה שנתית ורב שנתית.

 

תנאי סף:

 1. מהנדס/ת רשוי או אדריכל/ית רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח-1958.
 2. בעל/ת נסיון של 3 שנים לפחות בתחום של תכנון עיר ובאחד התחומים שלהלן:

הפיקוח והרישוי; הבניה הציבורית; העבודות הציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית או מטעמה.

 1. בעל/ת נסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי.
 2. לא הורשע/ה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.
 3. מגורים בסביבה הקרובה – יתרון.

דרישות התפקיד:

 • נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.
 • ניסיון בניהול תקציבים.
 • שליטה בתכנת אופיס ובעבודה עם מחשב.
 • ייצוג הרשות בפורומים מקצועיים.
 • רישיון נהיגה בתוקף ונכונות לנסיעות בתפקיד.

כישורים אישיים:

 • אמינות ומהימנות.
 • חריצות, התמדה ומחויבות גבוהה.
 • יכולת גבוהה בניהול עובדים והנעתם.
 • יכולת חשיבה אסטרטגית.
 • יכולת הבעה גבוהה בכתב ובעל פה.

להגשת המועמדות יש לצרף המסמכים הבאים:

 1. טופס פרטי מועמד.

את הטופס ניתן להוריד מאתר המועצה www.kfarvradim.com/ בקטגורית  טפסים/ טפסים/ טופס פרטי מועמד.

 1. קורות חיים.
 2. תעודות המעידות על השכלה/ רישיון וכל מה שרלוונטי למשרה.
 3. המלצות.

את הבקשה, בצרוף המסמכים הנדרשים כאמור, יש לשלוח במייל לכתובת:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מועד אחרון להגשת מועמדות:   14/10/2018  בשעה 8:00

רק פניות מתאימות תעניינה

 • בקשות שתשלחנה ללא המסמכים הנדרשים כאמור לעיל, לא תובאנה לדיון בפני וועדת המכרזים.
 • המועצה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח את מי מהמועמדים למבחנים חיצוניים.
 • המועצה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה , זאת בכל שלב משלביו.