רביעי, 27 מרס 2019 12:07

מכרז פומבי מס' 1/2019 - מיתוג, פרסום ושיווק עבור המועצה המקומית כפר-ורדים

מועצה מקומית כפר-ורדים

 

                                                                                                                           ‏26 מרץ 2019

                                                                                                                           ‏י"ט אדר ב תשע"ט

                                                                                                                        

שם המכרז: מיתוג, פרסום ושיווק עבור המועצה המקומית כפר-ורדים

מכרז מס':  1/2019

שאלות והבהרות בכתב למייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. עד  11/4/2019

קבלת תשובות עד 18/4/2019

מועד אחרון להגשת המכרז: יום ראשון 12/5/2019, בשעה 12:00  במשרדי המועצה.

עלות המכרז: 200 ₪, ניתן לרכוש את המכרז במח' הגביה שבמועצה בתיאום מראש.     

רותי ישיר – 04-9076714 ,זהבה ישיר 04-9076710 (המועצה בחוה"מ פסח תהיה סגורה).

 

 

 

 

תשובות לשאלות הבהרה - מכרז 1/2019 למיתוג פרסום ושיווק