שלישי, 14 מאי 2019 11:50

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 12/5/19 התקשרות עם החברה למשק וכלכלה לפיקוח על ביצוע עבודות איסוף ופינוי פסול גושית

פרוטוקול ועדת השלושה

של המועצה המקומית כפר ורדים

מיום   12/5/19

התקשרות עם החברה למשק וכלכלה לפיקוח

על ביצוע עבודות איסוף ופינוי פסול גושית