Close Button
Emergency Image

ייעוד המרכז הקהילתי כפר ורדים הינו הובלה ופיתוח עשייה חברתית קהילתית לקידום פעילויות הפנאי, העצמת הפרט והקהילה ביישוב ובאזור הגליל, תוך שיתוף תושבים לקידום ערבות הדדית, מעורבות, יזמות ומצוינות ומתוך פתיחות, התחדשות, נגישות ויצירה.

לאור ייעוד זה פועל המרכז הקהילתי במגוון תחומים עם ולמען קהלי יעד שונים במספר מוקדים ביישוב כדי לפתח ולהעניק מענה איכותי מחד גיסא, ומאידך גיסא הוא בית לפיתוח ולביצוע יוזמות חברתיות וקהילתיות. יש להדגיש כי תכניותיו, שירותיו ופעולותיו של המרכז הקהילתי נובעות מצורכי הקהילה במסגרת תפיסת עולם כוללת המכוונת לשיפור איכות החיים של הקהילה במטרה לחזק ולבנות קהילה.

בין המענים לילדים ניתן לציין את פעוטוני החורש, מערך הצהרונים בגנים ובבתי הספר, תכנית חוג לכל ילד, קייטנות מסובסדות בחופשות, סדנאות וחוגים מגוונים.

בני הנוער פעילים בתנועת הצופים ובתנועת נועם, מובילים פעילות במסגרת מועצת הנוער, משתתפים במועדון הנוער, ונהנים ממגוון תכניות כמו spoken word, אירועים, סדנאות וחוגים. נוער להט"בי והוריהם מקבל מענה והפעילות מורחבת גם למבוגרים.

הורים ומשפחות משתתפים בפעילות הקתדרה והאזרחים הוותיקים נהנים ממגוון פעילויות במועדון בצוותא.

כלל הקהילה מוזמנת להשתתף בפעילות קהילתית ותרבותית ענפה כמו פעילות הקתדרה, סיורי אמנות, ערבי זמר, טיולים בשביל ישראל, מועדון יין, נגריה קהילתית, פעילות הספרייה הציבורית ועוד.

חשוב לציין, כי המרכז הקהילתי מפעיל מנעד רחב של פעילויות ספורט עממיות והישגיות עם צוות מאמנים מקצועי וכן בית ספר למחול עם מנהלת בעלת מוניטין מרשים.

כמו כן, המרכז הקהילתי מקדם פעילות התנדבותית ומאגד את המתנדבים בתנועת של"מ תוך הקפדה על ביטוח, ליווי, העשרה וטיפוח המתנדבים. בנוסף, פועל להעמקת הקשר עם הקהילות היהודיות בליסבון ובמטרו ווסט.

עובדי המרכז הקהילתי, הפועלים כצוות מקצועי שותף ומגובש, עסוקים בשיפור מתמיד ובהנגשת הפעילות לכלל התושבים, מחויבים לתת מענה איכותי למגוון הצרכים ושמחים על קידום יוזמות קהילתיות, תוך שמירה והעצמת הצביון הייחודי של הקהילה בכפר ורדים.

אני מזמינה כל אחד ואחת מכם לקחת חלק בעשייה.

בברכה,