Close Button
Emergency Image

תצוגת היצירות בחדר הישיבות שבמועצה, הוחלפה וכעת התצוגה של האומן – משה ברק.

הקהל מוזמן לבקר ולהתרשם בתיאום מראש על-מנת לבדוק אם חדר הישיבות פנוי.

מוזמנים, לראות ולהינות.