Close Button
Emergency Image

מחלקת הביטחון במועצה המקומית כפר ורדים אחראית לכלל נושאי הביטחון בישוב בשגרה ובחירום ופועלת בתיאום ושיתוף פעולה בין גורמי הביטחון הפועלים במרחב על מנת לספק מענה בטחוני לתושבים ושיפור תחושת הביטחון.

כיום מועסקת ביישוב חברת שמירה, הפועלת על פי מדיניותה של מחלקת בטחון. היישוב מוגן במערכת מצלמות מעגל סגור במספר מקומות ביישוב. מטרתן לצמצם ככל האפשר אירועים פליליים וביטחוניים. ניידות ביטחון ומשטרה מסיירות ביישוב 24 שעות, במהלך הלילה מתוגברת השמירה.

תפיסת מערך הביטחון ביישוב נבנתה בתיאום עם צה"ל ומשטרת ישראל.

המחלקה פועלת במספר תחומים מרכזיים:

אחריות כוללת: אחריות לתכנון, לארגון ולהפעלה של שירותי הביטחון ביישוב (כולל מוסדות חינוך) , פיקוח עליהם, הכנת הרשות למצבי חירום.

הכשרה וארגון מתנדבים בתחומי החירום.

תכנון וליווי אירועים קהילתיים– כגון אירועי קיץ, עצמאות וכדומה.

אבטחת מוסדות חינוך: הפעלת מאבטחים, פיקוח, ביקורת והדרכה בבית הספר וגני הילדים.

קשר עם גורמי ביטחון: קב"טית המועצה מייצגת את המועצה בנושאי חירום וביטחון כלפי גורמי חוץ, משרדי הממשלה, צה"ל ומשטרת ישראל.

להנחיות לדף חירום לחצו כאן

בברכת ביטחון,

תושיה סוחריאנו
קב"טית המועצה