Close Button
Emergency Image
בעלי עסקים יקרים או יזמים לעתיד, המועצה המקומית כפר ורדים  הכינה עבורכם פירוט מלא של התהליכים הכרוכים ברישוי העסק. תוכלו למצוא בו הפניות וטפסי הצהרה לגורמי הרישוי הנדרשים על פי סיווג העסק .
תהליך קבלת רישיון עסק הוא ארוך ודורש אישור של מספר גורמים. הקפדה שלכם על כל דרישות גורמי הרישוי תקצר ותיעל את התהליך.
אני ממליץ לכם כי בטרם רכישה או השכרה של עסק תגיעו למשרדי המועצה לשם קבלת מידע מוקדם ולשם בדיקת התאמת המבנה המיועד לדרישות של גורמי הרישוי. 
 
מהו רישיון לניהול עסק?
רשיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק ע"פ מטרות החוק לטובת הציבור הרחב.
  • רק עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה – 1955 חייב ברשיון לפתיחתו ולניהולו.
  • רישיון עסק ניתן לאדם, למקום ולסוג העסק.
  • רשימה מפורטת של עסקים טעוני רישוי ניתן לקבל ביחידה לרישוי עסקים.
  • מעיון ברשימה מתגלה כי לא כל עסק חייב ברשיון. מחובת רישוי פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כמו עורכי דין, רואי חשבון ועוד. כמו כן, פטורים מרפאות לסוגיהם השונים, סטודיו להתעמלות, פעוטונים, גני ילדים פרטיים וכ"ו. ישנם גם עסקים מתחום המסחר שאינם חייבים ברשיון לניהול עסק, כגון: מכירת הלבשה והנעלה, חלקי חילוף חדשים לרכב, כלי בית, מכשירי כתיבה וספרים
 
כאן לכל שאלה
 
יריב ליביליה
רכז רישוי עסקים
טלפון – 050-4076217

 

 

PDF Doc
מפרט אחיד מועצה מקומית כפר ורדים
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
טופס 1 - בקשה לחוות דעת מקדמית לרשיון עסק
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
טופס 2 - בקשה לרישיון עסק - היתר זמני-היתר מזורז - רישיון או היתר עקב שינוי בעלות
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
טופס 3 - אישור הגשת בקשה לרישיון עסק - היתר זמני-היתר מזורז
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
טופס 4 - הודעה על סירוב לבקשת רישיון עסק - הודעה על תנאים ומסמכים נדרשים
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
טופס 5 - תצהיר של המבקש היתר מזורז
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
טופס 6 - הפניית בקשה לרישיון מאת הרשות אל נותן אישור או גורם נוסף
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
טופס 7 - היתר זמני
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
טופס 8 - רישיון עסק
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
טופס 9 - השגה
PDF Doc PDF Doc
PDF Doc
ביטול רישיון עסק והליך שימוע במדור רישוי עסקים
PDF Doc PDF Doc
אין תוצאות מתאימות