Close Button
Emergency Image
skyblue flower

קהילה ופנאי

רישום למוסדות חינוך


תושבים יקרים,

מועצה מקומית כפר ורדים מעמידה לרשותכם מערכת רישום מקוונת  באמצעות אתר זה לגני הילדים וכיתות א' .
אנו מקווים שצעד זה יקל עליכם בביצוע תהליך הרישום אליו חוזרים מידי שנה .
הרישום באינטרנט מיועד לחסוך את זמנכם היקר ולאפשר לנו לשפר את רמת השירות שאנו מעניקים לכם.
הרשו לי לאחל לילדכם ולכם קליטה טובה ומהירה בגני הילדים ושנת לימודים מוצלחת ומהנה
                                             בברכה,
אייל שמואלי
ראש המועצה המקומית כפר -ורדים.
האתר יפתח בתקופת רישום:
מתאריך 3.1.3.2022  בשעה 8:00
עד תאריך3.3.2022 בשעה 24:00
*כוכבית הינה שדה חובה