Close Button
Emergency Image

אגף שפ"ע – שיפור פני העיר

 

אגף שפ"ע הינו הזרוע התפעולית והביצועית של המועצה בתחומים רבים ומגוונים והינו אחראי על מתן השירות לתושבים בנושאים המשפיעים על איכות החיים של תושבי כפר ורדים.

אגף שפ"ע פועל כדי להבטיח את איכות החיים של התושבים על ידי שיפור פני העיר הכולל מניעת מפגעים וטיפול בהם, אחזקה שוטפת של השטחים הציבוריים ורחובות היישוב, טיפול בתשתיות קיימות, טיפול בחזות היישוב, אחזקה שוטפת של מוסדות ומבני המועצה, שמירה על סביבה נקייה ומטופחת, אחזקת הגינון ביישוב, פינוי אשפה וגזם, פיקוח תברואתי , אכיפת חוקי עזר עירוניים, שמירה על בריאות הציבור ועל איכות הסביבה.

 

תחומי אחריות

 1. פיתוח ושמירה על יישוב בטוח, נקי, ירוק ומטופח.
 2. אחזקה שוטפת של השטחים הציבוריים , רחובות היישוב , מוסדות ומבני המועצה.
 3. ניקיון ושמירה על סביבה נקייה ומטופחת, פינוי אשפה, גזם וגרוטאות. קידום ויישום המחזור.
 4. אחזקת הגינון הציבורי תוך שימת דגש על התחדשות תמידית, צמחיה מתאימה למקום וחיסכון במים.
 5. שימור וטיפול בתשתיות היישוב לרבות תאורת רחוב. אחזקה שוטפת של מערכות החשמל.
 6. טיפול בפניות תושבים בנושאי תשתיות , מפגעי סביבה לרבות מפגעים תברואתיים.
 7. הפעלת שירות וטרינרי.
 8. טיפול בעסקים ומתן רישיונות ניהול עסק.
 9. פרסום מכרזים והפעלת קבלנים בתחומי אחריות האגף כולל מעקב , בקרה ופיקוח.
 10. אחריות על תפעול בית העלמין.
 11. פיקוח ואכיפת חוקי העזר

צוות האגף עומד לשירותכם וישמח לסייע בידכם ולטפל בכל פניה באדיבות ובמהירות האפשרית.