Close Button
Emergency Image

בית חינוך "קשת" – בית ספר חברתי קהילתי

בית הספר "קשת" בכפר ורדים, כשמו כן הוא – מהווה מסגרת חינוכית שהיא בית, ספר וקשת לכל הבאים בשעריו.   הצוות החינוכי שוקד ולומד כל העת למציאת דרכים יעילות  מותאמות  ל"חנוך לנער על פי דרכו".  ושואף להוות –

בית – מקור של ביטחון,  תחום השפעתנו המידית, כתובת להשתייכות; מקום בו דואגים לרווחתם האישית , מפתחים תחושת מוגנות ומטפחים תחושת שייכות של כל ילד.

אנו  מעודדים את הילדים להיות מודעים לצרכיהם האישים ובאותה עת גם לאלו של הסובבים אותם.

ספר – מקור ללמידה בכל תחומי הדעת והחיים; בבית הספר שוקדים על פיתוח אחריות אישית של הלומד על הפעלת שיקול דעת ובחירה  טיפוח של כישורים ומיומנויות כל ילד על פי יכולתו ומסוגלותו האישית. וזאת על מנת שכל אחד יגיע למיצוי ולמצוינות  אישיים.

קשת – מפגש בלתי אמצעי בין גורמים שונים, תופעה מגוונת, טבעית, מרהיבה ביופייה ונוסכת תקווה; אנו מאמינים שלכל ילד אישיות שונה ויכולות שונות  וכך הוא גדל ומתפתח. בבית הספר הוא נחשף לקשת של אפשרויות  והזדמנויות לימודיות , חברתיות , קהילתיות.

לקשת של ילדים בבית הספר משולבים גם ילדים בעלי צרכים נוספים, אחרים, וכך תוך שיח חברתי  מקרב, משתף, דינמי ומכבד הוא מפתח את יכולת האמפתיה, הכבוד והקבלה של האחר,  תלמידים,  מורים והורים.

בבית הספר פועלת תוכנית חברתית ענפה ומיוחדת בנוסף לחברת ילדים פעילה ומשמעותית המעורבת בחיי בית הספר והקהילה.

 

תושבים יקרים,

מועצה מקומית כפר ורדים מעמידה לרשותכם מערכת רישום מקוונת  באמצעות אתר זה לגני הילדים וכיתות א' .
אנו מקווים שצעד זה יקל עליכם בביצוע תהליך הרישום אליו חוזרים מידי שנה .
הרישום באינטרנט מיועד לחסוך את זמנכם היקר ולאפשר לנו לשפר את רמת השירות שאנו מעניקים לכם.
הרשו לי לאחל לילדכם ולכם קליטה טובה ומהירה בגני הילדים ושנת לימודים מוצלחת ומהנה
                                             בברכה,
אייל שמואלי
ראש המועצה המקומית כפר -ורדים.

מירב לבקוביץ
מנהלת בית חינוך קשת
04-9972661
04-9977038