Close Button
Emergency Image

ועדות המועצה

הוועדה היא המסגרת שבה ממקדת המועצה את עבודתה. זהו למעשה הפורום הציבורי – מקצועי של הרשות המקומית. הזירה שבה נפגשים נבחרי הציבור יחד עם חברי ההנהלה והדרגים המקצועיים הבכירים ברשות ושומעים את המומחים והיועצים השונים, מלבנים את הסוגיות שעומדות על סדר היום ומגבשים תהליכי עבודה והחלטות בהתאם לנושאים המועלים בוועדות.
להלן הוועדות במועצה המקומית כפר ורדים, לקבלת מידע על הוועדה יש ללחוץ על הקישור של ועדה זו:

ועדת הנהלה
ועדת הנהלה במועצה המקומית כפר ורדים
תפקיד ועדת הנהלה לנהל את ענייני המועצה, לתאם את פעולותיהן של ועדותיה ולפקח עליהן, להשגיח שהחלטות המועצה והחלטות ועדותיה יוצאו אל הפועל כדין ומילוי כל תפקיד אחר שיוטל עליה ע"י המועצה.

שם כתובת דואר אלקטרוני טלפון
אייל שמואלי  יו"ר eyal@k-vradim.org.il 054-6431177
שרונה מאייר שלו adrenalinesh@gmail.com 050-6952112
עופר חלה ofer.halle@gmail.com 052-9453257
טוביה ארז tuviaerez@gmail.com 050-5314571
יואב ניצב nitzavy@gmail.com 054-6686308
יורם איילון ayalony3@gmail.com 050-4401010
קרן אדיב דרוקמן okadiv1@gmail.com 052-4899835
עופר כהן ofer-law@hotmail.com 050-4447386

 

ועדת הנחות במועצה המקומית כפר ורדים

תפקידה של ועדת הנחות: קבלת בקשות להנחה, העברתן לגזבר ולמנהל מחלקת הרווחה לקבלת חוות דעתם ובסופו של תהליך קביעת הזכאות להנחה ושיעור ההנחה.

שם כתובת דואר אלקטרוני טלפון
איתן היימן  יו"ר hymaneytan@gmail.com 054-4250233
קרן דרוקמן אדיב okadiv1@gmail.com 052-4899835
ענת גנץ – מנהלת מחלקת רווחה anatg@k-vradim.org.il 052-5798042
עו"ד עדי הרטל adi@galillaw.com 04-9975028
אילן עמרם – גזבר gizbar@k-vradim.org.il 052-4296671
רותי וינר – מנהלת ארנונה ruth@k-vradim.org.il 052-2374455

ועדת איכות סביבה
ועדת איכות הסביבה היא ועדת חובה על פי חוק בכל סוגי הרשויות המקומיות, ותפקידה הוא ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני-קיימא של הסביבה. תפיסת פעילות בת קיימא מתייחסת לכל תחומי העשייה ברשות המקומית: בנייה, גינון, תעשיה, תחבורה, מים, ביוב, פסולת, חינוך, תעסוקה, פיתוח קהילתי ומנהל.

שם כתובת דואר אלקטרוני טלפון
קרן דרוקמן אדיב  – יו"ר okadiv1@gmail.com 052-4899835
אייל שמואלי eyal@k-vradim.org.il 054-6431177
טוביה ארז tuviaerez@gmail.com 050-5314571
עופר כהן Ofer@oferlaw.co.il 050-4447386
דורית אבנט dorit.avnet@gmail.com 052-3297429
דיוויד רדליך davidredlich1996@gmail.com 054-4850157
הלל גלזמן hillel27@gmail.com 053-7762203
ארנה בקל Ornabakal@gmail.com 052-2837715
אדם רנוב Adamrenov5@gmail.com 054-8054833
עדנה פישר ednanfisher@gmail.com 054-5475789
אביבה קרבונרה carbonara1010@gmail.com 052-6987715
מאיר גרינפלד meirgrl@013net.net 052-4628293

ועדת ביקורת

תפקידי ועדת הביקורת: לדון בכל דו"ח ביקורת על המועצה שהוגש כדין, לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת.

שם כתובת דואר אלקטרוני טלפון
איתן היימן  – יו"ר hymaneytan@gmail.com 054-4250233
שרונה מאייר שלו adrenalinesh@gmail.com 050-6952112
טוביה ארז tuviaerez@gmail.com 050-5314571

 

ועדת ערר לארנונה

תפקידי הוועדה: הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה של הרשות, לאחר שפנה אליו בהשגה על קביעת ארנונה כללית, רשאי לערור על תשובת מנהל הארנונה בפני ועדת הערר.

הוועדה רשאית לדון בערר ולהחליט על סמך החומר בכתב שהובא לפניה, רשאית להזמין בפניה את הצדדים, לדרוש תצהיר מבעל הדין לאימות העובדות עליהן הוא מסתמך ורשאית לדרוש מסמכים נוספים. החלטת הוועדה תהיה מנומקת, תיערך בכתב ותיחתם על ידי חברי הוועדה.

שם כתובת דואר אלקטרוני טלפון
עו"ד צור גלוזמן – יו"ר zurglaw@gmail.com 0546314117
עו"ד רוברט חן – מו"מ יו"ר הועדה bob10@012.net.il 052-4296710
יורם לוי  – חבר levy123@hotmail.com 052-5797985
אורי אמיתי – חבר uria2amitai@gmail.com 054-4619054

 

ועדת הנצחה

תפקיד הועדה: עיצוב תפיסת הנצחה בכפר ורדים, יזום ותכנון דרכי הנצחה ופעולות הנצחה לתושבי המועצה.

שם כתובת דואר אלקטרוני טלפון
יואב ניצב – יו"ר nitzavy@gmail.com 054-6686308
שרונה מאייר שלו – חברה adrenalinesh@gmail.com 050-6952112
מאיר גרינפלד – חבר meirgrl@013net.net 052-4628293

 

ועדת ביטחון

תפקיד הועדה: להכין את הרשות לשעת חירום, מייעצת ומסייעת במכלול סוגיות של ביטחון וחירום ברשות.

שם כתובת דואר אלקטרוני טלפון
עופר חלה – יו"ר ofer.halle@gmail.com 052-9453257
אייל שמואלי – חבר eyal@k-vradim.org.il 054-6431177
תושיה סוחריאנו bitachon@k-vradim.org.il 052-4296700
 זאב דוידוביץ zeevdv@me.com 054-4341323
רוני אפורי roniafori@gmail.com 050-2414767
אבי מיטב meitav_a@mac.org.il 052-6747049
דיויד רדליך redlich3@gmail.com 054-4850157
סער גולדשלגר saar@k-vradim.org.il 052-4296702


ועדת מכרזים

תפקידי ועדת מכרזים: לבדוק הצעות מחיר המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לראש המועצה על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישור

שם כתובת דואר אלקטרוני טלפון
יורם איילון – יו"ר ayalony3@gmail.com 050-4401010
יואב ניצב – חבר nitzavy@gmail.com 054-6686308
עופר חלה – חבר ofer.halle@gmail.com 052-9453257

 

ועדת מל"ח

תפקידי הועדה: הרשות המקומית אחראית בתחום שיפוטה, באמצעות וועדת מל"ח מקומית, לבצע את המשימות הדרושות להבטחת האספקה והשירותים החיוניים לאוכלוסייה, לטיפול באוכלוסייה ולמתן שירותי סעד ופינוי על פי הוראת החוק בהתאם לתוכניות שקבעה הרשות המקומית ולתוכניות משרדי הממשלה והרשויות הייעודיות שאושרו ע"י וועדת מל"ח עליונה.

שם כתובת דואר אלקטרוני טלפון
אייל שמואלי – יו"ר eyal@k-vradim.org.il 054-6431177
תושיה סוחריאנו bitachon@k-vradim.org.il 052-4296700
אילן עמרם  gizbar@k-vradim.org.il 052-4296671
ליאור פרי lior@k-vradim.org.il 052-9204653
אבו יוסף חוסין  hashmal@k-vradim.org.il 052-4296686
עדנאן סלימאן  adnan@k-vradim.org.il 052-4296685
קלודין נבואני  klodeen@k-vradim.org.il 054-7348140
חני יאיר  hanny@k-vradim.org.il 052-3429000
שמר ברוך  shemer@k-vradim.org.il 052-3239946
אלווירה חמד  elviranehmad@hotmail.com 052-3239946
ענת גנץ anatg@k-vradim.org.il 052-5798042
ענת מינסטר anat@blb.co.il 052-3434728
מוטי מזרחי  moty@k-vradim.org.il 052-4296689
אבנר בריזיל  Avnerbar@maltar.org.il 052-4296699
מיי-טל דרורי גנגרינוביץ mdg@matnasim.org.il 054-5585803

 

ועדת חינוך

תפקידי הועדה : מייעצת ומפקחת על מערכת החינוך ברשות. הוועדה יוזמת, מגבשת, מקדמת ומייעצת לראש הרשות בתחומי חינוך.

שם כתובת דואר אלקטרוני טלפון
עופר כהן – יו"ר Ofer-law@hotmail.com 0504447386
אייל שמואלי -חבר eyal@k-vradim.org.il 0546431177
איתן היימן – חבר hymaneytan@gmail.com 0544250233
ירון וייס – חבר weissyaron@gmail.com 0523669761
מריסה שפר -חברה marisa.sheffer@gmail.com 0504039205
מיכל תירושי michal@tiroshi.co.il 0504700072
עידו בקר magicbit007@gmail.com 0548010585
קרפילבסקי גילי gilikarpel@gmail.com 0522806222

 

ועדת בינוי

תפקיד ועדת בינוי לבחון את כל תכניות הבנייה והפיתוח בישוב ובייחוד תכניות תב"ע, תכניות בינוי ומבני ציבור

 

שם כתובת דואר אלקטרוני טלפון
טוביה ארז, יו"ר tuviaerez@gmail.com 050-5314571
קרן דרוקמן אדיב okadiv1@gmail.com 052-4899835
נועם מסד mehandes@k-vradim.org.il 054-2495006