Close Button
Emergency Image

תושבים יקרים,

המלצות להתמודדות עם מפגע זבובים ביישובים

החום הגיע ואיתו גם הזבובים. זבובי בית מתרבים בחומר אורגני לח במצב של ריקבון ו/או תסיסה, כמו פרש בעלי חיים לא מטופל, פסולת חקלאית ,פירות וירקות מרקיבים. מחזור חיי הזבוב נמשך כחודש, מתוכם כשבוע במצב סטטי של ביצה ורימה, וכשלושה שבועות של זבוב בוגר העלול להוות מטרד.
מניעת מפגעי זבוב הבית מתבססת על איתור מוקדי הדגירה, וטיפול בהם במקום דגירתם ולא באוויר הפתוח.

כיצד ניתן לעשות זאת?

  • למנוע ככל הניתן מצבורי פרש בעלי חיים לחים.
  • את האשפה הביתית יש להשליך לפח הירוק בשקית סגורה היטב, ולהקפיד על סגירת מכסי הפחים.
  • רצוי להציב מלכודות פיתיון לזבובים בוגרים בחצרות הבתים. ניתן לרכוש מלכודות במרוכז, או להכין לבד.

לתשומת ליבכם:

  • במידה ועולה צורך בהדברה, יש להדביר את מוקדי הדגירה, אך ורק בחומרים המורשים על ידי המשרד להגנת הסביבה ועל ידי מדבירים שהוסמכו לכך. רשימת מדבירים מורשים כאן
  • הדברת הזבוב באמצעות ריסוס באוויר אינה יעילה, השפעתה חולפת תוך שעות והיא מזיקה לבריאות התושבים.
  • אין לרסס את מכסי פחי האשפהריסוס מכסי הפחים אינו יעיל ובנוסף, חושף את התושבים למגע ישיר עם חומר הדברה מסוכן ומלכלך את הפחים.

מילוי אחר ההנחיות יסייע בהפחתת המפגע.

המועצה אינה מוסמכת להדביר בשטחי היישובים ובחצרות הבתים .

שלך ובשבילך,
איכות הסביבה