Close Button
Emergency Image

החינוך הוא לב העשייה בכפר ורדים ומהווה מרכיב חשוב באיכות החיים של הקהילה.

מערכת החינוך שלנו מאופיינת באינטימיות קהילתית, בשיתופי פעולה ובדיאלוג מתמיד בין כל העוסקים במעשה החינוכי.

תפקידנו במחלקת החינוך הוא לאפשר לכל מסגרות החינוך בכפר את התנאים הראויים והאופטימליים לצמיחה והתפתחות אישית ואירגונית.

שאיפתנו לפתח תלמידים שיהפכו לבוגרים עצמאיים ערכיים ומובילים בחברה הישראלית ,מתוך ראייה הוליסטית והכלה של הפרט וצרכיו.

יעדיה של מערכת החינוך שלנו:

  • לפתח קשר משמעותי בקרב כלל שחקני התהליך החינוכי- ילדים, מנהלי בתי החינוך, אנשי החינוך וההורים.
  • ליצור אקלים חינוכי מיטבי של שקיפות, מעורבות ושותפות לחיזוק תחושת השייכות הקהילתית.
  • להבנות מערכת חינוך מכילה, מובילה ופורצת דרך.
  • להעניק לתלמידים את הכלים להתמודד בהצלחה עם אתגרי המאה ה-21 באמצעות פדגוגיה חדשנית ומותאמת ופריצת הגבולות המסורתיים של הלמידה .
  • להטמיע מודל של למידה גמישה המותאמת לפרט ומפעילה אותו מתוך אחריות, עניין וסקרנות תוך שילוב בין מצויינות לימודית לרגישות חברתית .
  • לטפח מסגרות אירגוניות התומכות ומעודדות יזמות וחדשנות.

אני מאמינה כי חינוך הוא תוצר של אוירה ושותפות הנרקמים בין אנשים המשתייכים לקהילה

טו בשבט – במערכת החינוך כפר ורדים

קישור לפורטל ביטוח תלמידים - לפתוח בכרום
קישור לפורטל ביטוח תלמידים – לפתוח בכרום

חני יאיר
מנהלת מחלקת החינוך