Close Button
Emergency Image

תושבים יקרים,

בפתחו של הקיץ מתרבה תפוצת היתושים בכל הארץ וגם באזורנו. שני היתושים הנפוצים ביותר הם הטיגריס האסיאני ויתוש הבית המצוי.

אופן הטיפול במפגע-  ייבוש מקומות הדגירה של היתושים:

  • יש להימנע מהשקיית יתר ולרוקן מקורות מים עומדים, כגון: תחתיות עציצים, שלוליות מי מזגנים, מי השקיה הנקווים במדשאה, במסלעות וכד'.
  • יש לרוקן ולהחליף כל יומיים כלי מים לבעלי חיים.

על מנת שפעילות המניעה תהיה יעילה, כדאי להקפיד שגם השכנים פועלים בהתאם. למידע נוסף ודרכי התמודדות היכנסו לאתר המשרד להגנת הסביבה .

המועצה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ורשות ניקוז נחלים קישון, מבצעות ניטור במקורות מים עומדים בנחלים ותעלות בשטחים הפתוחים. מקור מים בו מתגלה מפגע מטופל בהדברה ביולוגית.

במידה ונתקלתם במקור מים עומדים למשך זמן ברחבי היישוב, יש לדווח למזכירות היישוב.

המועצה אינה מוסמכת להדביר בשטחי היישובים ובחצרות הבתים .

שלך ובשבילך,
איכות הסביבה