Close Button
Emergency Image

המחלקה לשירותים חברתיים בכפר ורדים מעניקה שירות לכלל תושבים,  שירותי יעוץ וסיוע במגוון נושאים. המחלקה מחזקת ומעצימה את הפרט המשפחה והקהילה, ומסייעת לקיומה של אוכלוסייה עצמאית בעלת חוסן אישי וקהילתי.
המחלקה פועלת מתוקף חוק שירותי הסעד, ואמונה על מתן שירותי רווחה לתושב כפר ורדים, בהתאם לתקנות העבודה הסוציאלית (תע"ס) והאתיקה המקצועית.

מיזם בטחון תזונתי -פתחון לב  – מיזם חלוקת כרטיסי המזון של משרד הפנים   לפרטים לחץ כאן 

אשת הקשר למיזם : רותי וינר, מנהלת מחלקת גבייה – Ruth@k-vradim.org.il

הטיפול נותן מענה, הן ברמה הפרטנית והן הקהילתית, לצרכים המובעים על ידי התושבים ומשפחותיהם.
תחומי התערבות:

  1. סיוע וטיפול בילדים ונוער, משפחות, קשישים, אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים וכו'.
  2. תיווך, תיאום וסנגור למטרת מיצוי זכויות ממשרד הרווחה ומגורמים אחרים.
  3. טיפול בכל פנייה של אלימות במשפחה.
  4. מתן שרות טיפול משפחתי והדרכת הורים במסגרת פרויקט נתיבים להורות בהתאם לקביעת קריטריונים לזכאים.

טיפול משפחתי זוגי במסגרת התחנה לטיפול משפחתי.

  1. פיתוח שירותים ומענים קהילתיים לאוכלוסיות שונות בהתאם לצרכי הקהילה.
  2. ייעוץ לקשיש בנושא מיצוי זכויות.
  3. תיווך או הפנייה לגורמים בתוך או מחוץ לכפר.

 

חלוקת תחומי אחריות צוות המחלקה:

 

שם תפקיד תחומי אחריות טלפון דואר אקטרוני
ענת גנץ מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים אזרחים ותיקים, מתנדבים, חירום 052-5798042 anatg@k-vradim.org.il
אילנה אלמוג עו"ס  משפחה יו"ר ועדה לתכנון טיפול והערכה, ועדה לחוק פעוטות בסיכון, עו"ס לחוק הכשרות משפטית והאפוטרופסות, תחום מוגבליות, אלימות במשפחה, ועדות הנחה. 0524600453 ilana@k-vradim.org.il
רעות אברמסון עו"ס משפחה טיפול במשפחות ובתחום החינוך המיוחד 052-8313351 reut@k-vradim.org.il
אנג'ל מנגוני עו"ס נוצ"ץ טיפול בנוער וצעירים, חוק הנוער ומרחב קידום תעסוקה יתד 058-5816693 angel@k-vradim.org.il
רחל נופר עו"ס עו"ס "נתיבים להורות" טיפול אינטנסיבי במשפחות וילדים בגילאי 6-12.

ומנהלת התחנה לטיפול משפחתי וזוגי

 

052-2816602 rachel@k-vradim.org.il

 

יפה אליהו עובדת זכאות 052-4296670 revaha@k-vradim.org.il

 

 

יצירת קשר עם המחלקה:

טל: 04-9979220  פקס: 04-9979216.

מצבי חרום – מוקד 24 שעות: 04-9977142.

ענת גנץ
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
052-5798042