Close Button
Emergency Image

המחלקה לשירותים חברתיים בכפר ורדים מעניקה שירות לכלל תושבים,  שירותי יעוץ וסיוע במגוון נושאים. המחלקה מחזקת ומעצימה את הפרט המשפחה והקהילה, ומסייעת לקיומה של אוכלוסייה עצמאית בעלת חוסן אישי וקהילתי.
המחלקה פועלת מתוקף חוק שירותי הסעד, ואמונה על מתן שירותי רווחה לתושב כפר ורדים, בהתאם לתקנות העבודה הסוציאלית (תע"ס) והאתיקה המקצועית.

הטיפול נותן מענה, הן ברמה הפרטנית והן הקהילתית, לצרכים המובעים על ידי התושבים ומשפחותיהם.
תחומי התערבות:

  1. סיוע וטיפול בילדים ונוער, משפחות, קשישים, אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים וכו'.
  2. תיווך, תיאום וסנגור למטרת מיצוי זכויות ממשרד הרווחה ומגורמים אחרים.
  3. טיפול בכל פנייה של אלימות במשפחה.
  4. מתן שרות טיפול משפחתי והדרכת הורים במסגרת פרויקט נתיבים להורות בהתאם לקביעת קריטריונים לזכאים.

טיפול משפחתי זוגי במסגרת התחנה לטיפול משפחתי.

  1. פיתוח שירותים ומענים קהילתיים לאוכלוסיות שונות בהתאם לצרכי הקהילה.
  2. ייעוץ לקשיש בנושא מיצוי זכויות.
  3. תיווך או הפנייה לגורמים בתוך או מחוץ לכפר.

יצירת קשר עם המחלקה:

פקס: 04-9979216.

מצבי חרום – מוקד 24 שעות: 04-9977142.

ענת גנץ
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
052-5798042